ONLINE BLOCKCHAIN & FINTECH workshop

 • Cena kurzu
  288€
 • Najbližší termín
  29. 09. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE BLOCKCHAIN & FINTECH workshop

Ciele

Fintech a Regtech menia bankový sektor. Tento workshop predstavuje podrobné vysvetlenia relevantných konceptov implementácie fintech riešení vo finančníctve. Fintech workshop poskytne informácie o vývoji, softvérových aplikáciách a fintech produktoch, blockchain technológii a krypto aktívach, finančnom modelovaní, využívaní „big data“ a dôležitosti fintechu pre regulačné požiadavky.

Účastníci

Cieľovou skupinou celodenného workshopu sú inovátori a strategický manažment, projektoví manažéri a manažéri bankových procesov, finanční IT špecialisti so zameraním na vývoj nových riešení, leadri obchodných útvarov, experti z útvarov risk manažmentu, ALM a treasury, regulácie, analýzy, marketingu, back-office.

Obsah seminára

 • Úvod do problematiky Fintech a Regtech
 • História a vývoj Fintechu
 • Fintech aplikácie a vývoj softwaru, zlepšenie vnútorných procesov banky s využitím fintechu/regtechu, vyššia efektivita a úspora nákladov
 • Technológia blockchain, zdieľaná kniha záznamov (distributed ledger DLT) a jej aplikácia vo finančníctve, siete s oprávnením a bez oprávnenia (permissioned and permissionless networks), hash funkcia a asymetrická kryptografia, smart konrakty, forking, ako funguje blockchain v praxi, Bitcoin a iné krypto meny, súvisiace riziká, initial coin offering (ICO)
 • Fintech v tradingových systémoch, elektronické tradingové platformy, automatizované tradingové systémy (high frequency trading - HFT a automated trading systems - ATS), inteligentné analýzy trhov, automatizované poradenstvo, momentum trading, social trading, dark pools, spoofing, budúcnosť obchodovania na finančných trhoch
 • Finančné modelovanie s využitím „big data“ – modelovanie rizík, modelovanie aktív a pasív ALM 
 • Budúcnosť fintechu/regtechu vo finančnom priemysle, regulácia krypto aktív, využitie umelej inteligencie (AI/ML)
 • Simulácia SimFintech na hashing a blockchain, prípadové štúdie a strategické diskusie

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

29. 09. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

09:00 - 16:00 hod.

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať na platforme zoom.us, technicky bude on-line workshop zabezpečovať lektor Martin Macko (Bearning, s.r.o.)  

Aby ste sa mohli zúčastniť, dovoľujeme si Vás požiadať o nasledovné splnenie technických podmienok:

 1. Nainštalujte si aplikáciu zoom.us - https://zoom.us/support/download Používanie aplikácie je pre vás bezplatné, postačí prístup „basic“.
 2. Alebo si nainštalujte plugin do vášho webového prehliadača (odporúčame Google Chrome) – linky sú tu:  https://zoom.us/download#client_4meeting
 3. Presvedčte sa, či je na vašom zariadení funkčný mikrofón a či správne funguje v aplikácii zoom.us. Je potrebné povoliť vo vašom zariadení používanie mikrofónu aplikáciám. Vhodné je, aby ste mali k dispozícii aj kameru (nie je podmienkou účasti), taktiež je potrebné povoliť vo vašom zariadení jej používanie.
 4. Môžete si pozrieť návody a podrobnosti o používaní zoom.us tu:  https://support.zoom.us/hc/en-us

 

Pre začiatkom workshopu Vám pošleme mailom:

 1. PDF prezentácie (alebo link na stiahnutie),
 2. pozvánku na zoom meeting,
 3. na prihlásenie budete potrebovať zadať heslo (password) uvedené v pozvánke.

Cena

240 € bez DPH
288 € s DPH

Variabilný symbol

2092

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.