FinTech a digitálna transformácia

 • Cena kurzu
  324€
 • Najbližší termín
  24. 02. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

FinTech a digitálna transformácia

Ciele

Nové technológie výrazne menia finančný sektor. Tento seminár predstavuje komplexné riešenia a relevantné koncepty aplikácie digitálneho bankovníctva a nových finančných technológií. Zistíte, ako ich možno použiť v bankovej praxi a ako sa môže banka transformovať na modernú digitálnu finančnú inštitúciu.

Účastníci

Cieľovou skupinou seminára sú odborníci, ktorí chcú porozumieť novým technológiám vo financiách, projektoví a produktoví manažéri v bankovom sektore, procesní manažéri a strategickí manažéri pre retail a firemné bankovníctvo, ako aj bankoví experti z kľúčových oblastí (riadenie rizík, kontroling, reporting a štatistika,  ALM, audit,  back-office,  analýza  údajov, marketing....)

Obsah seminára

 • Vývoj finančných technológií
  • Tradičné bankovníctvo – Digitálne bankovníctvo – Otvorené bankovníctvo
  • Obavy, výzvy a vplyv finančných technológií a otvoreného bankovníctva
  • Banky vs fintechy
 • Ako finančné technológie menia finančný svet
  • Optimalizovaný interný pracovný postup digitalizácie bánk
  • Fintech ekosystém, kľúčoví hráči
  • Moderné fintech riešenia pre startupy, scale-upy a etablované banky
   Prípadová štúdia - založenie neobanky: pôžičky, investície, platby
 • Digitálne platby
  • Skúsenosti užívateľov: bezpečnosť – dôvera –  rýchlosť
  • Monetizácia digitálnych platieb
  • Digitálna mena centrálnej banky (CBDC – central bank digital currency), StableCoins a GovCoins
 • Overovanie digitálnych dokumentov a totožnosti
  • Digitálny on-boarding
  • Zlepšovanie užívateľského dojmu (UX – user experience)
  • Znižovanie počtu podvodov
  • Umelá inteligencia - AI/ML použitie vo financiách
  • Prípadová štúdia: Trustmatic – rýchle a bezpečné diaľkové overenie identity pomocou AI
 • Technológia blockchain:
  • Ako funguje blockchain –  DLT (Distributed Ledger Technology)
  • Prípadová štúdia: Excel model technológie blockchainu
  • Kryptoaktíva
  • Aplikácia technológie blockchain
 • Fintech na finančných trhoch
  • Algo-trading a automatizované obchodné systémy/vysokofrekvenčné obchodovanie (ATS/HFT)
  • Finančné trhy v minulosti a teraz
  • Prípadová štúdia: využívanie nových technológií na finančných trhoch – klady a zápory
 • Riadenie súvahy banky – moderné a digitálne ALM
  • Integrované riadenie aktív a pasív
  • Prípadová štúdia: MORS software – holistické riešenie optimalizácie súvahy a finančných rizík
 • Globálna regulácia pre fintech

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor, poradca a manažér vzdelávacích projektov v uvedených oblastiach. Pôsobil ako riaditeľ divízie Treasury vo viacerých bankách, v súčasnosti pôsobí ako lektor na Univerzite Komenského v Bratislave, predmet „Strategické riadenie finančných inštitúcií“. Podieľal sa na projektoch v oblasti finančných trhov a ALM (vnútorné ceny FTP pre úrokové riziko, likviditu a kreditné spready, Basel 2/3, MIFID II).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

24. 02. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:              9:00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

270 € bez DPH
324 € s DPH

Variabilný symbol

2315


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.