BLOCKCHAIN & FINTECH workshop

 • Cena kurzu
  321.6€
 • Najbližší termín
  15. 06. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

BLOCKCHAIN & FINTECH workshop

Ciele

Fintech a Regtech menia bankový sektor. Tento workshop predstavuje podrobné vysvetlenia relevantných konceptov implementácie fintech riešení vo finančníctve. Fintech workshop poskytne informácie o vývoji, softvérových aplikáciách a fintech produktoch, blockchain technológii a krypto aktívach, finančnom modelovaní, využívaní „big data“ a dôležitosti fintechu pre regulačné požiadavky.

Účastníci

Cieľovou skupinou celodenného workshopu sú inovátori a strategický manažment, projektoví manažéri a manažéri bankových procesov, finanční IT špecialisti so zameraním na vývoj nových riešení, leadri obchodných útvarov, experti z útvarov risk manažmentu, ALM a treasury, regulácie, analýzy, marketingu, back-office.

Obsah seminára

 • Úvod do problematiky Fintech a Regtech
 • História a vývoj Fintechu
 • Fintech aplikácie a vývoj softwaru, zlepšenie vnútorných procesov banky s využitím fintechu/regtechu, vyššia efektivita a úspora nákladov
 • Technológia blockchain, zdieľaná kniha záznamov (distributed ledger DLT) a jej aplikácia vo finančníctve, siete s oprávnením a bez oprávnenia (permissioned and permissionless networks), hash funkcia a asymetrická kryptografia, smart konrakty, forking, ako funguje blockchain v praxi, Bitcoin a iné krypto meny, súvisiace riziká, initial coin offering (ICO)
 • Fintech v tradingových systémoch, elektronické tradingové platformy, automatizované tradingové systémy (high frequency trading - HFT a automated trading systems - ATS), inteligentné analýzy trhov, automatizované poradenstvo, momentum trading, social trading, dark pools, spoofing, budúcnosť obchodovania na finančných trhoch
 • Finančné modelovanie s využitím „big data“ – modelovanie rizík, modelovanie aktív a pasív ALM 
 • Budúcnosť fintechu/regtechu vo finančnom priemysle, regulácia krypto aktív, využitie umelej inteligencie (AI/ML)
 • Simulácia SimFintech na hashing a blockchain, prípadové štúdie a strategické diskusie

Lektori

expert s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

15. 06. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                       9:00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

268 € bez DPH
321.6 € s DPH

Variabilný symbol

2092


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.