Vklad do života

Projekt sa realizoval s podporou a partnerskou spoluprácou Nadácie VÚB od 1.1. 2013  do 1. 5. 2013. Podstatou projektu bolo poskytnúť cieľovým skupinám základné vedomosti z oblasti riadenia osobných financií. Do projektu sa zapojilo 7 vybraných detských domovov na Slovensku. Projekt sa zameral na zvýšenie adaptability detí z detských domovov a ich jednoduchšie osamostatnenie sa pri spravovaní svojich financií. Môžeme povedať, že projekt podobného typu podla našich vedomostí ešte nebol realizovaný. 

V dňoch 14. – 15. februára 2013 sa uskutočnilo vzdelávanie zamestnancov detských domovov a zúčastnili sa na ňom zástupcovia nasledovných detských domovov:Detský domov Michalovce; DCHD Sv. Lujzy Nitra; Detský domov Ružomberok; Detský domov Dobrý pastier Jelka; Detský domov Svetluška Banská Bystrica; Detský domov K. Hofbauera Podolínec; Detský domov Lastovička Trenčín. 

Vzdelávacie podujatie viedol skúsený lektor – odborník z praxe, ktorý sa podieľal aj na vytvorení výučbového manuálu Vklad do života . Počas trvania vzdelávania sa účastníci aktívne zapojili do diskusie a  na základe vzájomnej výmeny skúseností  mali tak možnosť ovplyvniť tvorbu manuálu a „ušiť si ho na mieru“ tak, aby sa čo najefektívnejšie dal využiť pre prax. Učebný manuál je uverejnený na našej stránke a je bezplatne dostupný pre všetkých záujemcov.