Stáže - European Internal Audit – Trainee Programme

European Internal Audit – Trainee Programme

Výzva je určená pre študentov so záujmom o prax na útvare interného auditu, ktorú budú mať študenti možnosť absolvovať v Európskej centrálnej banke a v jednej z centrálnych bánk, ktoré sa zapojili do ECB programu študentských stáží. Študenti, ktorí spĺňajú kritériá uvedené vo výzve v časti „Qualifications, experience and skills“, budú zaradení do výberového konania realizovaného ECB. Vybraní študenti následne absolvujú jednoročnú platenú stáž na internom audite ECB a jednej z centrálnych bánk krajín EÚ alebo národných dohliadacích autorít v rámci jednotného mechanizmu dohľadu. 

Termín podania prihlášky pre študentov je 14. apríl 2021.  

Link na výzvu