Finančná gramotnosť do školských lavíc

Projekt "Finančná gramotnosť do školských lavíc" je určený pedagógom a žiakom stredných škôl Bratislavy. Ide o pilotnú aktivitu zameranú na transfer vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti pre dospievajúcu mládež. V súčasnom zlom stave vedomosti širokej verejnosti o predmetnej problematike a v čase ekonomických turbelencií je zvlášť dôležité snažiť sa čo najlepšie pripraviť nové generácie na samostatný život, čo je nosnou myšlienkou projektu.

Úroveň vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti obyvateľstva Slovenska je jedna z najnižších v rámci Európskej únie. Dôkazom je aj neustále narastajúce množstvo osobných bankrotov ľudí, ktorí z dôvodu absencie potrebných základných znalostí z oblasti finančnej gramotnosti prišli o svoje celoživotné úspory, resp. sa zadlžili v nebankových inštitúciách, ktoré dlhodobo ťažia z nevedomosti obyvateľstva.

Pri súčasnom zlom stave vedomostí širokej verejnosti o predmetnej problematike a v čase ekonomických turbulencií je zvlášť dôležité snažiť sa čo najlepšie pripraviť nové generácie na samostatný život, čo je nosnou myšlienkou projektu, ktorý sa mohol uskutočniť vďaka podpore Nadácie Orange v  rámci programu Školy pre budúcnosť.

Okrem prípravy mladej generácie je dôležitá aj príprava učiteľov na správny transfer finančných vedomostí na ich zverencov – študentov stredných škôl, pretože práve oni sú primárnou skupinou tejto projektovej aktivity.

Cieľové skupiny projektu:

  1. učitelia stredných škôl, ktorí tvoria primárnu skupinu
  2. žiaci stredných škôl, ktorí tvoria sekundárnu skupinu

Ciele projektu:

  1. Pripraviť učiteľov na výučbu finančnej gramotnosti prostredníctvom workshopu za účasti profesionálneho lektora.
  2. Vytvoriť učebný materiál, ktorý bude slúžiť ako oporný bod pre výučbu finančnej gramotnosti na slovenských školách.
  3. Preniesť vedomosti z učiteľa na žiaka v rámci stredných škôl v Bratislave.
  4. Zlepšiť finančnú gramotnosť mládeže na stredných školách.
    • špecifický cieľ: zvýšiť úroveň znalostí predmetnej problematiky na vybranej vzorke mládeže z Bratislavy o minimálne 30 percentuálnych bodov

Ďalšie informácie