Presentation Skills

 • Cena kurzu
  240€
 • Najbližší termín
  18. - 19. 04. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Presentation Skills

Ciele

There are a number of things that contribute to the success of a good presentation; new and unusual content, a clear structure, a good sense of timing, an imaginative use of visual aids and the ability to make people think. But above and beyond all of these is enthusiasm.Skilled presenters share something in common, enthusiasm, both for their subject and for the business of presenting it.

Through discussions, case studies and hands-on activities, participants will learn how to plan, write, edit and deliver their products or services. 

Účastníci

Staff and managers who are involved in, or who will be involved in making presentations in English.

Obsah seminára

 • Planning your presentation
 • Talking about processes / procedures / products
 • Oral / written communication
 • Being engaging / persuasive / motivational
 • Debating
 • Presentation of work or project
 • Work events
 • Summarizing

Lektori

CHRISTY MORGAN (Elite language Centre)

Christy Morgan is a Business English trainer, Job Seeker Support Consultant, and Proofreader with 20 years’ experience across a wide variety of industries. Drawing upon her extensive international expertise in senior management, operations, internal recruitment, talent management, and HR, she provides high-quality English training and consulting services to individuals from around the world. She has lived in Australia, Scotland, Ireland, Ukraine, Germany, Slovakia and Canada, and has taught students from all over Europe, Asia, South America, and beyond. She has worked in both British and American English, and she is generally familiar with the subtleties of Australian, Irish, Scottish, and Canadian English. She has Post- Graduate Certificate in Applied Linguistics and Bachelor of Arts in Humanities.

Dĺžka trvania

2 days

Aktuálne termíny

18. - 19. 04. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 02/5787 3531
 

Harmonogram

Výučba a prezentácia:                                              9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00

Obed:                                                                     12.00 -13.00

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1681

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.