Legal English

 • Cena kurzu
  150€
 • Najbližší termín
  18. 10. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Legal English

Ciele

Rozvoj praktických zručností potrebných pre efektívnu prácu v kontexte Legal English.

Účastníci

Workshop je určený záujemcom, ktorí majú záujem získať resp. prehĺbiť si svoje znalosti

Legal English v hovorenej či písanej podobe. Pre optimálny študijný výsledok je potrebné

ovládať General English na úrovniupper-intermediate B2ažlower advanced C1

Obsah seminára

Workshop je prakticky zameraný.

Obsah a okruhy tém:

 • The Practice of Law
 • Company Law
 • Contract Law (contract formation; contract remedies; assignment and third-party rights)
 • Employment Law
 • Negotiable Instruments
 • Secured Transactions, Competition Law
 • a i. podľa potrieb účastníkov

Lektori

LARRY  ELLIOT  STONE

 

VZDELANIE:

Cambridge University, CELTA Certificate

Washington College of Law, TheAmericanUniversity,WashingtonDC

Juris Doctorate – Law

The American University, School of Government and Political Science,

Washington DC

Bachelor of Arts - Political Science

 

SKÚSENOSTI:

QSI (Quality Schools International American International School) Bratislava, SK 

-2016 to the present.

I developed adult English language instruction programs and remedial English instruction for adults and students.

Ernst & Young (2012)– English Language Coordinator/Manager for Central andSouthern Europe.

Freygner Attorneys at Law (2010 thru 2011) –legal linguist services in documents review, active drafting of international agreements, franchise agreements, international arbitration complaints and documents.

Larry Stone & Associates, Ltd. (2004 thru 2012)- He was key manager the Legal instruction in FIDIC, legal contracting and engineering terminology seminars, and International Legal English principles.

Private Practice of Law– I specialized in complex litigation managing, planning and conducting multiple attorney/client defense, death penalty defense, and primary client litigation at the State and Federal levels across America. 

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

18. 10. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143
 

Harmonogram

prezentácia:               8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                9.00 h – 16.00 h

Cena

125 € bez DPH
150 € s DPH

Variabilný symbol

1754

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.