Premises for Rent

Prenájom miestností

IBV NBS, n.o. ponúka prenájom nasledovných miestností vhodných na organizovanie vzdelávacích podujatí. V prípade objednávky väčšieho rozsahu je možné uplatniť zľavu.

Cenník prenájmu

Miestnosť Kapacita Cena bez DPH Cena s DPH
Učebňa 503 (veľká prednášková učebňa) 50 účastníkov 152,50 € 183,00 €
Učebňa 508 9 účastníkov 83,33 € 100,00 €
Učebňa 602 30 účastníkov 96,67 € 116,00 €
Učebňa 604 30 účastníkov 96,67 € 116,00 €
Učebňa 606 (Počítačová učebňa) 9 účastníkov 193,33 € 232,00 €
Učebňa 608 11 účastníkov 83,33 € 100,00 €
Učebňa 609 18 účastníkov 83,33 € 100,00 €

Cena učební je stanovená na 1 pracovný deň, tzn. 8 hodín. V cene prenájmu je zahrnuté použitie didaktickej techniky. V budove IBV NBS, n.o. je k dispozícii WIFI pripojenie zdarma.
Parkovanie je zabezpečené v objekte, bezplatne (podľa kapacitných možností).
Môžeme zabezpečiť rozmnoženie materiálov a ich zviazanie jedna strana 0,10 EUR (s DPH).