Accreditation

IBV NBS, n.o. ponúka záujemcom viaceré programy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR:

Oblasť Soft skills a manažérskeho vzdelávania

Oblasť Odbornej problematiky

Kontinuálne vzdelávanie

  • Národný štandard finančnej gramotnosti pre učiteľov prvého stupňa základných škôl
  • Národný štandard finančnej gramotnosti pre učiteľov druhého stupňa základných škôl
  • Národný štandard finančnej gramotnosti pre učiteľov stredných škôl

IBV NBS, n.o., je členom významnej medzinárodnej organizácie European Banking and Financial Training Association (EBTN). Toto členstvo umožňuje Inštitútu získavať a aplikovať najnovšie odborné a metodické poznatky pri príprave a realizácii vzdelávacích aktivít v oblasti bankovníctva a finančníctva.