Clients

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. poskytuje vzdelávacie služby nasledovným klientom:

  • Národná banka Slovenska – zakladateľ Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. 
    NBS
  • komerčné banky
  • poisťovne
  • finančné inštitúcie v SR
  • poľnohospodárske subjekty
  • verejná správa
  • verejnosť