IBV / Vzdelávanie / Verejná správa / Riadenie rizík vo verejnej správe  

Riadenie rizík vo verejnej správe

Účastníci

Vedúci oddelení interného auditu, risk manažéri, členovia kontrolných tímov, interní audítori a pracovníci oddelení vnútornej kontroly, ako aj členovia auditného výboru v organizáciách verejnej správy. 

Cieľ

Poskytnúť praktické skúsenosti a nástroje, ktoré demonštrujú aplikácie rizikového prístupu v procese riadenia organizácie verejnej správy. Predstaviť a podrobne prejsť nové metódy identifikácie a merania rizika. Vysvetliť na príkladoch z praxe možnosti riadenia rizík a naučiť účastníkov akým spôsobom vytvárať stratégiu znižujúcu dopady rizík. Zoznámiť účastníkov s praktickou aplikáciou záväzných pravidiel a odporúčaní vyplývajúcich z Pokynov č. 6 CHJ MF pre systém riadenia rizík v orgánoch verejnej správy. 

Obsah seminára

 • Riadenie rizík – súčasť kontrolného systému
  • základné princípy riadenia rizík
  • funkcie koordinátora riadenia rizík
  • stanovenie zodpovednosti za riadenie rizík
 • Analýza rizík v praxi
  • metódy a postupy identifikácie rizík
  • parametre hodnotenia rizík
  • riadenie rizík
  • informovanie o riziku
 • Vytvorenie zoznamu rizík a mapy rizík – praktický nácvik. Výber najvhodnejšej reakcie na riziko
  • zoznam rizík a karta rizika
  • mapa rizík – ako ich vytvoriť a akú majú vypovedajúcu schopnosť
  • rizikové scenáre
 • Rizikovo založený interný audit
  • plánovanie interného auditu na základe analýzy rizík
  • ako auditovať proces riadenia rizík vo verejnej správe
  • prípadové štúdie

Lektori

odborník z oblasti interného auditu vo verejnej správe 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail