IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Vyjednávanie a argumentácia  

Vyjednávanie a argumentácia

Účastníci

Seminár v podobe intenzívneho tréningu s maximálnym individuálnym prístupom je určený zamestnancom Národnej banky Slovenska, ako aj zamestnancom ostatných finančných inštitúcií, na rôznych pracovných pozíciách, ktorí chcú profesionalizovať úroveň svojej argumentačnej a vyjednávacej zručnosti a radi by sa naučili vyjednávať a argumentovať pod stresom. Maximálny počet účastníkov v skupine je 6.

Cieľ

Cieľom tréningu je odovzdať účastníkom základy a podstatu  úspešného vyjednávania a argumentácie pod stresom. Oboznámiť sa s technikami, spôsobom prípravy na vyjednávanie, a tiež získať potrebnú istotu, a zároveň sa naučiť vedieť predvídať taktiky a manipuláciu partnera.

Obsah seminára

 • Základy úspešného vyjednávania a argumentácie pod stresom.
 • Podstata a proces vyjednávania.
 • Profesionálna autority.
 • Ako rozpoznať neférové taktiky partnera a vedieť sa im brániť.
 • Ako reagovať na manipuláciu a psychotriky.
 • Cielená argumentácia  a jej zásady.
 • Praktické tipy na prípravu argumentácie.
 • Ako vnímať námietky partnera ako šancu.
 • Diplomatické, ale účinné zvládanie námietok.
 • Ako si zachovať istotu pri argumentácií pod stresom.
 • Psychologické triky kladenia otázok.
 • Silné stránky – praktické tipy na zlepšenie zručnosti vyjednávania argumentácie.

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 16.00 h

Lektori

Ing. Emil Medera,lektor a konzultant s bohatými skúsenosťami z praxe, ktoré získal počas práce pre nadnárodnú potravinársku spoločnosť Nestlé ČR&SR so sídlom v Prahe. Zameriava sa najmä na vzdelávanie v oblasti manažérskych a leadership zručností, rozvoja sales predajných zručností, vyjednávania a argumentácie, tímovej spolupráce a riešenia konfliktov, sebamotivácie a motivácie v tíme, komunikačných zručností a asertivity, marketingovej komunikácie a reklamy, personálneho rozvoja, starostlivosti o klientov a zákazníckej orientácie, mastershift zručností vo výrobných podnikoch a koučingový rozvoj.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

195 € bez DPH
234 € s DPH

Variabilný symbol

1443

Aktuálne termíny

31. 05. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail