Všímavosťou voči stresu

 • Cena kurzu
  144€
 • Najbližší termín
  17. 04. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Všímavosťou voči stresu

Ciele

Zámerom zážitkového workshopu je sprostredkovať účastníkom skúsenosti, ako:

 • naplno prežívať svoj prítomný život,
 • budovať súcitnejší vzťah k sebe i k ostatným ľuďom,
 • konštruktívnejšie zvládať náročné situácie a stres,
 • lepšie sa sústrediť a ľahšie sa učiť nové veci,
 • budovať kvalitné pracovné prostredie bez zbytočných konfliktov.

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne pod určitým stresom v práci a chcú sa dozvedieť ako vzniku stresu predchádzať. Oboznámiť sa so stratégiou mindfulness vďaka, ktorej je možné vplyv stresu zmierňovať.

Obsah seminára

Mávame sklon nechať sa pohltiť naliehavosťou všetkého, čo musíme urobiť. Sme lapení vo svojej hlave a v tom, o čom sa domnievame, že je dôležité. Potom je až príliš jednoduché upadnúť so stavu chronického napätia, úzkosti a večného rozptýlenia. Do stavu, ktorý neustále poháňa naše životy a ľahko sa stáva autopilotom nášho fungovania.

Výbornou prevenciou je stratégia mindfulness – schopnosť zámerne venovať pozornosť tomu, čo sa deje v prítomnom okamihu, a to bez posudzovania, hodnotenia a očakávania. Je to efektívna a spoľahlivá protiváha k posilneniu zdravia, pohody a  zdravého rozumu. Vytvorením adekvátneho kontaktu s tým, čo zažívame, získavame odstup, vhľad a väčšiu kontrolu nad tým, čo sa deje v nás a okolo nás; oslobodzujeme sa od neprospešných návykov a otvára sa nám priestor nových možností (ako reagovať či nereagovať).

Lektori

Mgr. Janette Šimková – ako life kouč a trénerka osobnostného rozvoja, pôsobí od roku 2008. Pravidelne vystupuje ako motivačná rečníčka na festivaloch a konferenciách. Zameriava sa najmä na inovatívne prístupy vo vzdelávaní dospelých. Píše dva motivačné blogy, publikuje na rôznych portáloch a v časopisoch. Je mentorkou projektu Ambasadorka na podporu podnikania žien na Slovensku a pôsobí v Európskej rade pre koučovanie a mentorovanie EMCC. Držiteľka ocenenia Strieborná E-žena roka 2012.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

17. 04. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

prezentácia:       8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:      9.00 h – 16.00 h

Cena

120 € bez DPH
144 € s DPH

Variabilný symbol

1633

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.