IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Vedenie porád a rozhovorov  

Vedenie porád a rozhovorov

Účastníci

Stredný a vyšší management bánk a finančných inštitúcií. Zamestnanci bánk, finančných inštitúcií, resp. komerčného sektora, ktorí vedú pracovné rokovania a potrebujú získať a rozvinúť zručnosti, pre efektívnu prípravu porady alebo pracovného pohovoru. 

Cieľ

Účastníci získajú zručnosti, praktické rady a tipy ako efektívne viesť pracovné porady a pracovné pohovory. 

Obsah seminára

 • Ako vytvárať pozitívny vzťah s podriadeným
 • Autorita vedúceho zamestnanca
 • Štruktúra pracovného pohovoru
 • Príprava na pracovný pohovor
 • Ako primäť ľudí k rozhovoru
 • Počúvanie alebo načúvanie
 • Kontrolný pohovor
 • Rozvojový pohovor
 • Kritický pohovor
 • Typy porád a ako ich uplatňovať
 • Aby porady neboli mrhaním času
 • Príprava a štruktúra vedenia porady

Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája účastníkov do interaktívneho dialógu, modelových situácií, rozhovorov a ich analýzy formou skupinovej diskusie. 

Lektori

skúsený lektor, špecialista v danej problematike 

Dĺžka trvania

2 dni

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail