Vedenie obchodných tímov

Vedenie obchodných tímov

Ciele

Účastníci získajú základné zručnosti a natrénujú postupy a procesy pri vedení obchodných tímov. 

Účastníci

Manažéri obchodných tímov, ktorí potrebujú získať, resp. zlepšiť a rozvinúť zručnosti v oblasti vedenia obchodných tímov.

Obsah seminára

  • Plánovanie a tvorba cieľov
  • Individuálny prístup pri vedení obchodných tímov
  • Štatistika ako motivačný prvok
  • SWOT analýza predajného tímu
  • Vedenie pohovorov
  • Zvyšovanie vlastných kompetencií pri vedení obchodných tímov
  • Vedenie obchodníkov v teréne
  • Koučing

Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája účastníkov do interaktívneho dialógu, modelových situácií, rozhovorov a ich analýzy formou skupinovej diskusie. 

Lektori

skúsený lektor, špecialista v danej problematike 

Garant

Mgr. Tatiana Stráňavská
 02/57873532