IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Váš mozog sa dokáže zlepšiť  

Váš mozog sa dokáže zlepšiť

Účastníci

Znalostní pracovníci, ktorí chcú zlepšiť kondíciu svojho mozgu a hľadajú efektívne, praxou overené postupy. Všetci tí, ktorí sa zaujímajú o dopad návykov, pracovného a životného štýlu, výživy na našu mentálnu kondíciu a chcú zistiť, čo najlepšie funguje pre nich samotných a ako získať maximum s využitím jednoduchých techník. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Cieľom workshopu je naučiť účastníkov techniky na zlepšenie kondície mozgu a ich využitie v praxi. To im umožní v práci pracovať efektívnejšie a s väčšou úsporou energie. Účastníci získajú informácie o svojej aktuálnej mentálnej kondícii (dôverné informácie) a ako ju zlepšovať.

Obsah seminára

  • Prečo sa venovať svojmu mozgu, ako a kedy.
  • Meranie kondície Vášho mozgu.
  • Ako podporovať vznik nových buniek a prepojení medzi nimi.
  • Staroveké a moderné nástroje na trénovanie koncentrácie a pamäti zábavnou formou.
  • Aké techniky a aktivity podporujú pružnosť a odolnosť mozgu.
  • Príklady z praxe a ukážky tréningových nástrojov.

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 16.00 h

Lektori

Ing. Juraj Mokoš,tréner znalostných pracovníkov, s 10 ročnou praxou v odbore. Zameriava sa na zlepšovanie mentálnej kondície.

 

Ing. Mária Mokošová,certifikovaná trénerka pamäti v Českej spoločnosti pre tréning pamäti a mozgový jogging, špecializuje sa na zlepšovanie pamäti.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

212.5 € bez DPH
255 € s DPH

Variabilný symbol

1447

Aktuálne termíny

25. 04. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail