IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Tréning koncentrácie a pamäti I, II  

Tréning koncentrácie a pamäti I, II

Workshop naučí účastníkov techniky na zlepšenie koncentrácie a pamäti a ich efektívne využitie v praxi. Účastníci získajú aktuálne informácie o svojej mentálnej kondícii (dôverné informácie). Workshop bude obohatený o praktické skúsenosti trénera z konkrétnych tréningov. Každý účastník získa individuálny tréningový plán pre osobný rozvoj.

Účastníci

Zamestnanca - znalostní pracovníci v oblasti bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, u ktorých je požadovaná vysoká mentálna výkonnosť a všetci, ktorí chcú zlepšiť výkonnosť svojho mozgu. Podľa individuálnej skladby účastníkov budú operatívne prispôsobené tréningové nástroje a prípadové štúdie.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Zmerať koncentráciu a pamäť účastníkov tréningu. Osvojiť si techniky na zlepšenie sa koncentrácie a pamäti. Naučiť sa, ako tréningom zlepšovať alebo udržiavať optimálnu koncentráciu a pamäť. Ako si vytvoriť individuálny tréningový plán. 

Obsah seminára

  • Vplyv koncentrácie a pamäti na mentálnu výkonnosť mozgu.
  • Meranie kondície mozgu.
  • Energeticky náročné mozgové procesy a šetrenie s mentálnou energiou.
  • Staroveké metódy na trénovanie koncentrácie a pamäti zábavnou formou.
  • Najmodernejšie nástroje na tréning koncentrácie a pamäti.
  • Budovanie rezervnej kapacity mozgu.
  • Príklady z praxe. Kto trénuje, má výsledky.

Lektori

Dĺžka trvania

2 dni

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail