Tréning koncentrácie a pamäti

Tréning koncentrácie a pamäti

Workshop naučí účastníkov techniky na zlepšenie koncentrácie a pamäti a ich efektívne využitie v praxi. Účastníci získajú aktuálne informácie o svojej mentálnej kondícii (dôverné informácie). Workshop bude obohatený o praktické skúsenosti trénera z konkrétnych tréningov. Každý účastník získa individuálny tréningový plán pre osobný rozvoj.

Ciele

Zmerať koncentráciu a pamäť účastníkov tréningu. Osvojiť si techniky na zlepšenie sa koncentrácie a pamäti. Naučiť sa, ako tréningom zlepšovať alebo udržiavať optimálnu koncentráciu a pamäť. Ako si vytvoriť individuálny tréningový plán. 

Účastníci

Zamestnanca - znalostní pracovníci v oblasti bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, u ktorých je požadovaná vysoká mentálna výkonnosť a všetci, ktorí chcú zlepšiť výkonnosť svojho mozgu. Podľa individuálnej skladby účastníkov budú operatívne prispôsobené tréningové nástroje a prípadové štúdie.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

  • Vplyv koncentrácie a pamäti na mentálnu výkonnosť mozgu.
  • Meranie kondície mozgu.
  • Energeticky náročné mozgové procesy a šetrenie s mentálnou energiou.
  • Staroveké metódy na trénovanie koncentrácie a pamäti zábavnou formou.
  • Najmodernejšie nástroje na tréning koncentrácie a pamäti.
  • Budovanie rezervnej kapacity mozgu.
  • Príklady z praxe. Kto trénuje, má výsledky.

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532