IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Timemanažment (Osobná efektívnosť a organizácia času – intenzívny tréning)  

Timemanažment (Osobná efektívnosť a organizácia času – intenzívny tréning)

Účastníci

Manažéri bánk a finančných inštitúcií, obchodníci na peňažných a kapitálových trhoch, majitelia firiem, asistenti vedúcich pracovníkov, personalisti a všetci, ktorí každodenne pracujúci v podmienkach časového tlaku, potrebujú flexibilne a operatívne riešiť neobvyklé situácie. 

Cieľ

Ukázať účastníkom tréningu ako si usporiadať deň podľa vlastnej výkonnostnej krivky, ako si pomocou plánovania práce sprehľadniť denné požiadavky a denný výkon. Rozlišovaním medzi dôležitým a naliehavým priviesť účastníkov k získaniu voľného času pre seba, rodinu, priateľov. 

Obsah seminára

 • ako a čo plánovať
 • stanovenie krátkodobých a dlhodobých cieľov
 • plánovanie na deň, týždeň, mesiac
 • zlepšenie pracovného rozvrhu
 • určenie pracovných priorít
 • odstránenie prekážok, ktoré bránia racionálnejšej práci
 • delegovanie úloh a rozhodovanie
 • riešenie problémov iných
 • ako zdvorilo odmietnuť a povedať nie
 • návštevy, telefonáty
 • ako spoznať vlastné silné a slabé stránky v hospodárení s časom, analýza vlastných časových strát
 • definovanie požieračov času a ich eliminácia
 • ako rozlíšiť naliehavé a dôležité
 • nepríjemná práca, ako na ňu
 • termínové nátlaky a odkladanie úloh

Interaktívny tréning je vedený formou individuálnej a skupinovej práce, simulácie reálnych situácií. Súčasťou obsahu sú testové a analytické úlohy, analýza modelových situácií a riadená spätná väzba. 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

PhDr. Anna Pamulová, PhD., špecialistka v oblasti manažmentu, etikety a protokolu, konzultantka v oblasti soft skills, trénerka v efektívnom plánovaní a využívaní času.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

92.63 € bez DPH
111.16 € s DPH

Variabilný symbol

0910

Aktuálne termíny

20. 03. 2014 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail