IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Teambuilding (Ako zmeniť skupinu ľudí na vysokovýkonný tím – Intenzívny tréning)  

Teambuilding (Ako zmeniť skupinu ľudí na vysokovýkonný tím – Intenzívny tréning)

Účastníci

Manažéri bánk a finančných inštitúcií, obchodníci na peňažných a kapitálových trhoch, majitelia firiem, vedúci pracovníci, ich asistenti, personalisti a všetci každodenne pracujúci v tíme, ktorí chcú spoznať základné princípy budovania tímu a tímovej práce a naučiť sa definovať pravidlá činnosti tímu. 

Cieľ

Vysvetliť účastníkom kombinovaného programu (out-doorové a in-doorové aktivity) princípy budovania tímu a ukázať konkrétne kroky na základe spoznávania úspešných tímov. Súbor tímových úloh je zostavený tak, aby bol pre účastníkov motiváciou, zábavou, relaxom a zároveň prinášal moment učenia. Osvojením si techník tímovej práce prepojiť jednotlivcov do silného kolektívu, efektívnejšie riešiť konflikty v tíme bez negatívnych emócií. 

Obsah seminára

 • tím a vývoj tímu
 • prínosy tímovej práce
 • vývojové fázy tímu a úloha manažéra
 • tímové roly
 • definovanie tímových rolí, identifikácia vlastnej tímovej roly
 • kľúčové roly v tíme, optimálny tím
 • produktivita tímu
 • ako rozvíjať produktivitu v tíme, efektivita tímu
 • kreativita tímu
 • kreatívna komunikácia a atmosféra
 • kreatívne techniky v praxi tímového manažéra
 • rozhodovania v tíme
 • individuálne a tímové rozhodovanie, pravidlá tímového rozhodovania
 • otvorenosť a dôvera v tímovom rozhodovaní, skupinové myslenie
 • konflikty v tímoch
 • príčiny konfliktov medzi rôznymi tímovými rolami
 • typológia ľudí podľa správania sa pri konflikte
 • stratégie riešenia konfliktov – ich prednosti, nedostatky a efekt v praxi
 • pozitívny prínos konfliktov, zvládanie hnevu a negatívnych emócií
 • odhalenie problémových oblastí vášho tímu a návrhy na ich odstránenie
 • plán rozvoja vášho tímu

Kombinovaný program má interaktívny charakter, lekcie dopĺňa riadená diskusia a analýza situácií. Súčasťou obsahu je spoločenský program. 

Lektori

konzultanti v oblasti soft skills, kvalifikovaný tréneri v oblasti budovania tímov. 

Dĺžka trvania

2 – 3 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail