Tajomstvo reči tela v business komunikácií

  • Cena kurzu
    168€
  • Najbližší termín
    28. 11. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Tajomstvo reči tela v business komunikácií

Ciele

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom tajomstvo reči tela v business komunikácií prostredníctvom vybraných tém.

Účastníci

Seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo nové z oblasti medziľudskej komunikácie. Max. počet účastníkov 12.

Obsah seminára

Vybrané témy:

- dokonalý prvý dojem rečou tela,

- reč tela a ako ju čítať a využívať,

- mimika a ako ju ovládať vo vlastný prospech,

- moc úsmevu alebo “úsmev láme ľady a otvára dvere”,

- vhodná a nevhodná gestikulácia,

- osobné priestory a ich význam alebo proxemika v praxi,

- teritorialita alebo “kam si posadiť klienta”,

- asertivita versus reč tela,

- podanie ruky ako strategický nástroj v reči tela

- dress code ako súčasť reči tela,

- ako sledovať koncentráciu a zaujatosť cez signály tela,

- čo je v reči tela zakázané a čo povolené,

- reč tela a jej história, tradície a vzťah ku firemnej kultúre,

- “Moje komunikačné rezervy v reči tela” alebo čo mám ako zlepšovať,

- nácvik konštruktívnej reči tela,

- ako “manipulovať” telom trémou pri dôležitých rozhovoroch,

- sebarozvojový plán,

- a ďalšie . . .

Lektori

Alexandra Andrejkovičová je dynamická a nápaditá lektorka, ktorá školí zážitkovo a na jej školeniach interaktívne zapája do diania všetkých účastníkov. Zaoberá sa predovšetkým oblasťou komunikácie, vyjednávania a medziľudských vzťahov, ako aj proklientskou orientáciou a vystupovaním na profesionálnej úrovni.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

28. 11. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

podujatie: 9.00 -16.00 hod.

Cena

140 € bez DPH
168 € s DPH

Variabilný symbol

1723

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.