IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / SILNÝ REČNÍK: Ako pútavo prezentovať?  

SILNÝ REČNÍK: Ako pútavo prezentovať?

Účastníci

Manažéri na všetkých stupňoch riadenia, interní školitelia, vedúci tímov, všetci  zamestnanci, ktorí prezentujú svoje výsledky práce alebo ponúkajú svoje služby a produkty klientom.  Každý, kto chce pracovať na svojich prezentačných zručnostiach a chce sa naučiť niečo nové, ale inak: kreatívne, dynamicky a inovatívne. Stačilo tradičných kurzov prezentačných zručnosti, vyskúšajte koncepciu SPEAK UP!

Cieľ

Na tréningu sa naučíte hovoriť tak, aby Vaše slová v ľuďoch rezonovali. Naučíte sa dosiahnuť svoj rečnícky cieľ. Osvojíte si spôsob, ako zaujať, motivovať, vysvetliť, zabaviť, presvedčiť aj inšpirovať. Publikum si nevyberáte, a často ani prezentovanú tému. Jediná oblasť, ktorú môžete ovplyvniť, sú Vaše prezentačné zručnosti.

Obsah seminára

  • Autentický a sebaistý prejav– objavte svoj jedinečný štýl prezentovania.
  • Získať a udržať si pozornosť –pozornosť je obmedzený zdroj a treba si ju zaslúžiť.
  • Spojenie s publikom–získajte si publikum, oni sú to, čo dáva Vašej prezentácii zmysel.
  • Pútavá prezentácia– neexistuje nudná téma, len rečník, ktorý si nedal námahu sa na ňu pozrieť novým pohľadom.
  • Ako sa zamilovať do rečnenia– mať radosť z toho, že prednášam.
  • Nástroje silného rečníka –obsah, štruktúra, pozornosť, reč tela, očný kontakt, hlas, príbehy, powerpoint, interakcia,  téma,  improvizácia a  jednoduchosť.
  • Prezentácia ako konkurenčná výhoda –prezentácia ako možnosť odlíšiť sa, zapôsobiť a získať nových klientov a obchodných partnerov.

Harmonogram

  • prezentácia 8.45 h. – 9.00 h.
  • vyučovanie 9.00 h. – 16.00 h.

Lektori

Mgr. Veronika Kultanová,trénerka soft skills pôsobiaca vo viacerých špecializovaných vzdelávacích inštitúciách, so širokým záberom v oblasti soft skills a zaujímavými skúsenosťami zo zahraničia.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

180 € bez DPH
216 € s DPH

Variabilný symbol

1522

Aktuálne termíny

19. 10. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail