IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Rozvoj analytic... / Rozvoj analytických zručností  

Rozvoj analytických zručností

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a  firiem, ktorí si chcú zvýšiť úroveň analytických zručností do takej miery, aby boli schopní profesionálne identifikovať, analyzovať a riešiť problémy v praxi, využívať efektívne metódy a techniky, a tak poskytovať efektívne  a profesionálne rady spolupracovníkom.

Cieľ

Cieľom seminára je okrem definície pojmov analytické zručnosti a analytické schopnosti naučiť účastníkov techniky získavania údajov, informácií a faktov potrebných pre identifikáciu a analýzu problémov v rámci interpersonálnej komunikácie.

Obsah seminára

  1. rozšíriť vedomosti a zručnosti účastníkov v oblasti interpersonálnej komunikácie
  2. identifikovať vlastný komunikačný štýl účastníkov vo vzťahu k analytickým schopnostiam
  3. princípy efektívnej komunikácie a jej profesionálne využívanie pre komunikáciu so spolupracovníkmi
  4. nácvik konkrétnych komunikačných techník (kladenie otázok, objektivizácia a overovanie faktov,sumarizácia)
  5. vedenie osobných a telefonických rozhovorov
  6. cvičenia - modelové situácie s videozáznamom a následnou analýzou
  7. sebareflexia a spätná väzba
  8. dotazníky (Komunikačný štýl – Kolb)
  9. riadená diskusia a výmena skúseností

Harmonogram

prezentácia: 8.45 - 9.00 hod.

vyučovanie: 9.00 -15.00 hod.

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová, medzinárodne certifikovaná trénerka, konzultantka a hodnotiteľka, Chief Executive CUP Systemss.r.o./Consulting Services

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

215 € bez DPH
258 € s DPH

Variabilný symbol

1366

Aktuálne termíny

22. - 23. 03. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail