IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Riadenie času a sebaorganizácia  

Riadenie času a sebaorganizácia

Účastníci

Pre všetkých záujemcov, ktorí sa radi dozvedia viac o podstate  osobnostných charakteristík a ich  významu  pri sebaorganizácii a narábaní s časom. Účastníci sa naučia základné techniky plánovania, stanovovania priorít,  rozhodovania a analýzy problémov.

Cieľ

Po absolvovaní tréningu budú účastníci vedieť:

 • Identifikovať  svoj štýl narábania s časom - výkonnostná krivka.
 • Efektívne plánovať, delegovať, spolupracovať v tíme.
 • Identifikovať „zlodejov času“.
 • Zvyšovať svoju efektívnosť a predchádzať stresu.

Obsah seminára

 • Test koncentácie I.
 • Ako zaobchádzam s časom v práci? (dotazník)
 • Individuálne - osobnostné faktory, ktoré ovplyvňujú sebaorganizáciu (typ komunikačného štýlu, výkonnostná krivka, situačná analýza, analýza uspokojenia a frustrácie, úspechu a neúspechu)
 • Analýza vlastného pracovného dňa
 • Tri generácie timemanagementu
 • “Zlodeji času“ a rušivé faktory v práci (konkrétna analýza)
 • Pareto - princíp (80 / 20)
 • Stanovovanie priorít (ABC - analýza)
 • Eisenhower -ov princíp
 • Mind - map (kreatívna metóda poznámok)
 • Efektívne plánovanie, delegovanie (zásady a praktické cvičenia)
 • 10 zlatých pravidiel pre úspešný timemanagement
 • Pracovné prostredie (kancelária, pracovný stôl)
 • Ako telefonovať racionálne?
 • Efektívne s e-mailami a administratívnou prácou
 • Príprava a realizácia porád / meetingov (praktické cvičenia)
 • Test pozornosti
 • Kde, ako a kedy môžeme získať čas v práci? (moderačný workshop)
 • Ako si zlepším riadenie vlastného času? (zostavenie individuálneho akčného plánu)
 • Test koncentácie II.

Harmonogram

prezentácia:  8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:  9.00 h – 16.30 h

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová,medzinárodne certifikovaná trénerka, konzultantka a hodnotiteľka, Chief Executive CUP  Systems, s.r.o./Consulting Services.

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

295 € bez DPH
354 € s DPH

Variabilný symbol

1627

Aktuálne termíny

13. - 14. 03. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail