IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Rétorika I  

Rétorika I

Účastníci

Seminár určený každému, kto chce alebo potrebuje svoj rečový prejav zdokonaliť, prehĺbiť, precíznejšie formulovať, argumentovať, byť pohotový a dôveryhodný. 

Cieľ

Uviesť účastníkov do umenia hovoriť s ľuďmi, primerane štylizovať, ale aj vnímať svojich poslucháčov, predvídať a riadiť prejav. 

Obsah seminára

 • pojem rétorika v historickom vývoji
 • lingvistika a paralingvistika
 • jazyk a reč
 • štylistika a lexika
 • tempo, rytmus, melódia, prízvuk textu
 • dávkovanie textu
 • rečnícke prostriedky – emfatické, dramatické, ozdobné a názorné
 • expresíva, homonymá, antonymá, archaizmy, dialektizmy, neologizmy,frazeologizmy,
 • technika reči, intonácia, základy ortoepie, neverbálne kinetické zložky
 • úcta k poslucháčovi, k téme, kultúra prejavu
 • cvičenia

Lektori

PhDr. Alexander Gerič, lektor a konzultant, pedagóg, manažér, autor vzdelávacích programov 

Dĺžka trvania

2 dni 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail