Profesionálne finančné plánovanie

Profesionálne finančné plánovanie

Ciele

Účastníci získajú praktické rady a tipy ako zostaviť kvalitný finančný plán, dokázať ho profesionálne prezentovať, zabezpečiť pre klientov kvalitný poradenský servis a udržať, príp. rozšíriť portfólio svojich klientov. 

Účastníci

Pracovníci bánk a finančných inštitúcií, ktorí pracujú s klientmi, finanční sprostredkovatelia, predajcovia bankových a poistných produktov, osobní bankári a pod. 

Obsah seminára

  • Čo je dôvodom vysokej lojality klientov, ktorí majú profesionálne vypracovaný finančný plán?
  • Aké informácie sú dôležité pri vypracovaní finančného plánu?
  • Ako tieto informácie získať a ako ich neskôr použiť pri predajnej argumentácii?
  • Aké sú súvislosti medzi jednotlivými oblasťami a ako s nimi komplexne pracovať (nielen predávať produkty)?
  • Ako určovať poistné čiastky pre zabezpečenie jednotlivých rizík a finančných cieľov klienta?
  • Ako zabezpečiť finančné ciele klienta (finančné rezervy, úvery, sporenie, investície…)?
  • Ako zostaviť a prezentovať finančný plán?
  • Ako začať s poskytovaním kvalitného servisu pre klientov a získať tak kvalitné odporúčania?

Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája účastníkov do interaktívneho dialógu, modelových situácií, rozhovorov a ich analýzy formou skupinovej diskusie. 

Lektori

skúsený lektor, špecialista v danej problematike 

Garant

Mgr. Tatiana Stráňavská
 02/57873532