IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Profesionálne finančné plánovanie  

Profesionálne finančné plánovanie

Účastníci

Pracovníci bánk a finančných inštitúcií, ktorí pracujú s klientmi, finanční sprostredkovatelia, predajcovia bankových a poistných produktov, osobní bankári a pod. 

Cieľ

Účastníci získajú praktické rady a tipy ako zostaviť kvalitný finančný plán, dokázať ho profesionálne prezentovať, zabezpečiť pre klientov kvalitný poradenský servis a udržať, príp. rozšíriť portfólio svojich klientov. 

Obsah seminára

  • Čo je dôvodom vysokej lojality klientov, ktorí majú profesionálne vypracovaný finančný plán?
  • Aké informácie sú dôležité pri vypracovaní finančného plánu?
  • Ako tieto informácie získať a ako ich neskôr použiť pri predajnej argumentácii?
  • Aké sú súvislosti medzi jednotlivými oblasťami a ako s nimi komplexne pracovať (nielen predávať produkty)?
  • Ako určovať poistné čiastky pre zabezpečenie jednotlivých rizík a finančných cieľov klienta?
  • Ako zabezpečiť finančné ciele klienta (finančné rezervy, úvery, sporenie, investície…)?
  • Ako zostaviť a prezentovať finančný plán?
  • Ako začať s poskytovaním kvalitného servisu pre klientov a získať tak kvalitné odporúčania?

Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája účastníkov do interaktívneho dialógu, modelových situácií, rozhovorov a ich analýzy formou skupinovej diskusie. 

Lektori

skúsený lektor, špecialista v danej problematike 

Dĺžka trvania

2 dni

Garant

Mgr. Tatiana Stráňavská
tel.: 02/57873532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail