IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Prezentačné zručnosti podľa Steva Jobsa  

Prezentačné zručnosti podľa Steva Jobsa

novinka

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí chcú sebaisto vystupovať, úspešne prezentovať, chcú poznať zásady prípravy vizuálnej prezentácie, princípy práce s poslucháčmi.

Cieľ

Cieľom 2-dňového seminára je okrem definície pojmu prezentačné zručnosti oboznámenie účastníkov s hlavnými ingredienciami prístupu Steva Jobsa k prezentáciám, s modernými zásadami prípravy efektívnej prezentácie a prípravou vizuálnej podpory prezentácie, nácvik práce s poslucháčmi a príprava účastníkov  zvládať neočakávané a ťažké situácie.

Obsah seminára

 • Predpoklady úspešnej prezentácie – Komu a čo prezentujem? S akým cieľom? Čo potrebujem rozvinúť, aby moja prezentácia bola pútavá a zaujímavá?
 • Pravidlá prezentácie – Ako začať? Čo robí prezentáciu prehľadnou  a zrozumiteľnou? Čo na záver?
 • Hlasová rozcvička  - modulačné prostriedky reči
 • Jobsovské princípy v prezentáciách – dejová linka príbehu, parametre dobrého príbehu, story structure
 • Presvedčivosť prejavu - Ethos, Pathos, Logos,schopnosť napojiť sa na publikum
 • Jobsovské princípy v prezentáciách – ako doručiť skúsenosť, obliekanie čísiel, metafory
 • Interakcia s publikom – schodisko interakcie, zákonitosti
 • Práca s trémou na viacerých úrovniach – myslenie, cítenie, impulzy, sebapodpora
 • Práca s telom
 • Príprava vs. improvizácia
 • Prezentácia so spätnou väzbou – prezentačné techniky sú rozvíjané formou krátkych tematických cvičení

Poznámka:                 

Účastníci budú pracovať s vlastnými prezentáciami formou krátkych tematických cvičení v rámci videotréningu. Počet účastníkov v skupine max. 10 je určený s prihliadnutím na interaktívny tréning, analýzy a spätnú väzbu.

Lektori

špecialisti na prezentačné, komunikačné zručnosti a manažérske zručnosti

Dĺžka trvania

2 dni

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail