IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Prezentačné zručnosti  

Prezentačné zručnosti

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí chcú úspešne prezentovať, chcú poznať zásady prípravy vizuálnej prezentácie, princípy práce s poslucháčmi.

Cieľ

Cieľom 1,5-dňového seminára je okrem definície pojmu prezentačné zručnosti oboznámenie účastníkov s modernými zásadami prípravy efektívnej prezentácie a prípravou vizuálnej podpory prezentácie, nácvik práce s poslucháčmi a príprava účastníkov  zvládať neočakávané a ťažké situácie.

Obsah seminára

 • Príprava na prezentáciu
  • účastníci prezentácie
  • cieľ prezentácie
  • obsah prezentácie
  • forma prezentácie
 • Obsah a štruktúra prezentácie
  • výber a členenie informácií
  • štruktúra obsahu: úvod – jadro – záver
 • Výber efektívnych metód prezentácie
  • monologické metódy, kedy ich použiť
  • dialóg, vedenie diskusie, ako pracovať s otázkami účastníkov
 • Vizuálna podpora
  • zásady vizualizácie
  • čoho sa vyvarovať pri vizuálnej podpore
 • Etika a kultúra rečového prejavu
  • zvuková stránka reči, štýl reči, verbálna pohotovosť
  • reč tela pri prezentácii
  • optimalizácia a synchronizácia vystúpenia
 • Ťažké situácie pri prezentácii
  • ako zaujať a presvedčiť poslucháčov
  • zvládanie ťažkých situácií - problémoví účastníci, tréma, stres, časový faktor...
 • Modelové situácie - prezentácia 
  • prezentácia v rozsahu  7 - 10 minút
  • analýza na základe videozáznamu, spätná väzba

Poznámka:                 

Účastníci budú pracovať s vlastnými prezentáciami v rámci videotréningu. Počet účastníkov v skupine max. 10 je určený s prihliadnutím na interaktívny tréning, analýzy a spätnú väzbu.

Lektori

špecialista v oblasti prezentačných zručností, manažmentu, etikety a protokolu

Dĺžka trvania

1,5 dňa

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail