IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / PREDAJ SO ZMYSLOM: Ako vytvoriť kvalitný obchodný vzťah s klientom?  

PREDAJ SO ZMYSLOM: Ako vytvoriť kvalitný obchodný vzťah s klientom?

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a  iných finančných inštitúcií ako aj firiem, pre ktorých je orientácia na klienta veľmi dôležitým prvkom vo fungovaní organizácie. Seminár je určený obchodníkom, predajcom, tímom starajúcich sa o portfólium klientov ako aj manažérom, a všetkým zamestnancom, ktorých pracovnou náplňou je získať nových klientov a budovať s nimi dlhodobé stabilné obchodné vzťahy založené na dôvere, kvalite, bez manipulácie a nátlaku. Počet účastníkov v skupine je obmedzený.

Cieľ

Predajné zručnosti využívame všetci – všetci sa snažíme predať svoje myšlienky, nápady, výsledky práce alebo priamo konkrétne produkty a služby, ktoré má naša firma v ponuke. Mnohí ľudia, či už predajcovia alebo klienti, majú podvedome k predaju odpor, lebo je spájaný s nátlakom, manipuláciou a  zavádzaním. Cieľom workshopu je pripraviť predajcov na vytváranie obchodných vzťahov s klientmi na základe potrieb a hodnôt klienta, nahradiť tak manipuláciu inšpiráciou, a nátlak túžbou klientom využívať práve Vaše produkty a služby.

Obsah seminára

Workshop je zameraný na nový prístup ku predaju bez manipulácie, nátlaku a agresivity. Účastníci si zafixujú návyky vedúce k nárastu kvantity a kvality predajných aktivít. Súčasťou nácviku sú modelové situácie, ich analýza, debriefing a spätná väzba od lektora a ostatných účastníkov.

  • Vnútorné bloky pri predaji – ako ich identifikovať a predchádzať im.
  • Komunikácia  - ako nájsť vlastnú prirodzenosť v komunikácií s klientom.
  • Komunikácia hodnôt– objaviť, predstavovať a zvyšovať hodnotu seba, firmy a služieb.
  • Emócie v predaji – ako pracovať s vlastnými emóciami v procese predaja a využiť svoje emocionálnu inteligenciu v prospech úspechu.
  • Otázky – ako klásť otázky, ktoré podporia uvedomenie si zmyslu predaja v klientoch.

Harmonogram

  • prezentácia 8.45 h. – 9.00 h.
  • vyučovanie 9.00 h. – 16.00 h.

Lektori

Mgr. Juraj Vozár sa v rámci vzdelávacieho inštitútu GrowJOB zaoberá prevodom vedeckých poznatkov do fungovania inštitúcií a života ľudí. Hlavný zmysel svojej práce vidí práve v zjednodušovaní komplexných výstupov a ich pretvorení do jednoduchých nástrojov. Od roku 2009, kedy absolvoval prvú odbornú stáž zameranú na leadership v USA, pracuje v oblasti vzdelávania a facilitácie tréningov. Vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov na Anglo-American Unviersity spolu so štúdiom kognitívnych vied a metodológie vzdelávania mu pomáhajú pri práci s rôznymi cieľovými skupinami. Oblasti jeho špecializácie sú: Predaj 2.0, Hrdinský Time-Management, Efektívne učenie,  Focus a Boj proti prokrastinácií.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

155 € bez DPH
186 € s DPH

Variabilný symbol

1296

Aktuálne termíny

09. 11. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail