IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / OBSADENÝ TERMÍN Písomná elektronická komunikácia  

OBSADENÝ TERMÍN Písomná elektronická komunikácia

Na vzdelávacie podujatie už nie je možné sa prihlásiť. Ďakujeme za pochopenie.

Účastníci

Workshop je určený pre zamestnancov bánk, poisťovní, iných finančných inštitúcií ako aj ostatných firiem, ktorí pociťujú intenzívny vplyv modernej informačnej doby a chcú získať väčšiu sústredenosť na plnenie svojich pracovných úloh.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 16.

Cieľ

Tak ako si budujeme reputáciu v dennodennej komunikácii, vytvárame si aj našu on-line reputáciu. Na tréningu písomnej komunikácie sa naučíte ako komunikovať efektívnejšie v písomnom styku formou emailu, prečo je emailová komunikácia v mnohom náročnejšia ako tá bežná, a ako úspešne zvládnuť jej úskalia. Tréning bude prebiehať interaktívne s množstvom príkladov, textových ukážok a opakovaným nácvikom tvorby štylistických útvarov so spätnou väzbou.

Obsah seminára

  • Osobná vs.písomná komunikácia– základné pravidlá, princípy a špecifiká písomnej komunikácie
  • Nettiquette alebo štandardy etikety v online komunikácii – obsah a štruktúra emailu, najčastejšie gramatické nedostatky, ako sa vyjadrovať jasne a zrozumiteľne
  • Ako predchádzať nedorozumeniam, najčastejšie mýty o emailovej komunikácii
  • Ako využiť negatívnu správu k posilneniu vzťahu so zákazníkom
  • Rozbor vlastných ukážok emailovspätná väzba.

Harmonogram

prezentácia 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie 9.00 h – 16.00 h.

Lektori

Michal Novota sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti reštartu a rozvoja značiek, PR stratégií, komunikačných, manažérskych a líderských zručností v spoločnosti Restartup. Konzulting v oblasti politického marketing rozvíja v spoločnosti Campaigns pôsobiacej v Českej a Slovenskej republike. Je tiež fundraiserom v Slovenskej organizácií pre vesmírne aktivity. Pracoval ako strategic planner reklamnej agentúry MARK/BBDO, tréner a program officer v International Republican Institute.

Branislav Andreanský pracuje ako HR konzultant a školiteľ predovšetkým na tréningoch manažérskych zručností. V oblasti politického marketingu pomáha s nastavením PR komunikácie pre samosprávy a dohliada na taktické plnenie komunikačnej stratégie. V rámci podporných programov sa venuje strategickému poradenstvu a facilitačným stretnutiam v neziskových organizáciách, a tiež workshopovým a školiacim aktivitám na akademickej pôde.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

125 € bez DPH
150 € s DPH

Variabilný symbol

1383

Aktuálne termíny

16. 02. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail