IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / NÁVYKY ÚSPEŠNÝCH: Ako posilniť svoju vôľu a zvýšiť pracovný výkon?  

NÁVYKY ÚSPEŠNÝCH: Ako posilniť svoju vôľu a zvýšiť pracovný výkon?

Poznáte ten pocit, keď presne viete, čo máte robiť,

ale aj tak to nerobíte? Stáva sa vám, že si rozkážete, ale

neposlúchnete sa? Nedokážete často odolať pokušeniam?

Máte problém začať niečo robiť a často veci odkladáte?

Účastníci

Workshop je určený pre zamestnancov bánk, poisťovní, iných finančných inštitúcií ako aj ostatných firiem, ktorí by si radi osvojili nové návyky, a tak  posilnili svoju vôľu a zefektívnili pracovné výkony. Workshop je vytvorený pre tých, ktorí hľadajú nenásilné a účinné spôsoby trvalého zlepšovania profesionálnych i osobných návykov.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Praktický workshop má za cieľ posilniť Vašu silu vôle, vďaka tréningovým nástrojom, ktoré si počas podujatia osvojíte.

Obsah seminára

  • Ako funguje náš mozog z pohľadu sebaovládania a vôle?
  • Ako prekonať vrodené a naučené sklony k neefektivite, závislostiam a zlozvykom?
  • Ako odolať pokušeniam?
  • Ako nepodliehať výhovorkám, ktoré si tvoríme sami pred sebou?
  • Ako vôľu posilňovať spôsobom, ktorý nám umožní využívať ju dlhodobo?
  • Ako sa naučiť budovať pozitívne návyky a ako sa odnaučiť zlozvykom?
  • Ako si organizovať čas a úlohy tak, aby naša vôľa v priebehu dňa neslabla?
  • Ako sa vyvarovať pracovnému vyčerpaniu a ako energiu priebežne obnovovať?
  • Ako sa naučiť metódu úspešných  a po malých krôčikoch dospieť k veľkým dlhodobým zmenám?
  • Ako sa naučiť vedome opúšťať komfortnú zónu a prekonávať sám seba?

Harmonogram

prezentácia 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie9.00 h – 16.00 h.

Lektori

Mgr. Juraj Vozár sa v rámci vzdelávacieho inštitútu GrowJOB zaoberá prevodom vedeckých poznatkov do fungovania inštitúcií a života ľudí. Hlavný zmysel svojej práce vidí práve v zjednodušovaní komplexných výstupov a ich pretvorení do jednoduchých nástrojov. Od roku 2009, kedy absolvoval prvú odbornú stáž zameranú na leadership v USA, pracuje v oblasti vzdelávania a facilitácie tréningov. Vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov na Anglo-American Unviersity spolu s štúdiom kognitívnych vied a metodológie vzdelávania mu pomáhajú pri práci s rôznymi cieľovými skupinami. Oblasti jeho špecializácie sú: Predaj 2.0, Hrdinský Time-Management, Efektívne učenie,  Focus a Boj proti prokrastinácií.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

155 € bez DPH
186 € s DPH

Variabilný symbol

1369

Aktuálne termíny

09. 02. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail