NÁVYKY ÚSPEŠNÝCH: Ako posilniť svoju vôľu a zvýšiť pracovný výkon?

NÁVYKY ÚSPEŠNÝCH: Ako posilniť svoju vôľu a zvýšiť pracovný výkon?

Poznáte ten pocit, keď presne viete, čo máte robiť, ale aj tak to nerobíte? Stáva sa vám, že si rozkážete, ale neposlúchnete sa? Nedokážete často odolať pokušeniam? Máte problém začať niečo robiť a často veci odkladáte?

Ciele

Praktický workshop má za cieľ posilniť Vašu silu vôle, vďaka tréningovým nástrojom, ktoré si počas podujatia osvojíte.

Účastníci

Workshop je určený pre zamestnancov bánk, poisťovní, iných finančných inštitúcií ako aj ostatných firiem, ktorí by si radi osvojili nové návyky, a tak  posilnili svoju vôľu a zefektívnili pracovné výkony. Workshop je vytvorený pre tých, ktorí hľadajú nenásilné a účinné spôsoby trvalého zlepšovania profesionálnych i osobných návykov.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

  • Ako funguje náš mozog z pohľadu sebaovládania a vôle?
  • Ako prekonať vrodené a naučené sklony k neefektivite, závislostiam a zlozvykom?
  • Ako odolať pokušeniam?
  • Ako nepodliehať výhovorkám, ktoré si tvoríme sami pred sebou?
  • Ako vôľu posilňovať spôsobom, ktorý nám umožní využívať ju dlhodobo?
  • Ako sa naučiť budovať pozitívne návyky a ako sa odnaučiť zlozvykom?
  • Ako si organizovať čas a úlohy tak, aby naša vôľa v priebehu dňa neslabla?
  • Ako sa vyvarovať pracovnému vyčerpaniu a ako energiu priebežne obnovovať?
  • Ako sa naučiť metódu úspešných  a po malých krôčikoch dospieť k veľkým dlhodobým zmenám?
  • Ako sa naučiť vedome opúšťať komfortnú zónu a prekonávať sám seba?

Lektori

lektor vzdelávacieho inštitútu GrowJOB

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532