IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Mind Maps  

Mind Maps

Účastníci

Zamestnanci finančného sektora, predovšetkým bánk a poisťovní, ako aj iných finančných inštitúcií pracujúci s veľkým množstvom informácií, čísiel a termínov. Maximálny počet účastníkov je 12. Lektor  sa vždy snaží prispôsobiť podujatie cieľovej skupine pre ktorú je určené, preto si dovoľuje účastníkov požiadať o spoluprácu s vyplnením krátkeho dotazníka, ktorý im bude zaslaný niekoľko týždňom pred konaním podujatia.

Cieľ

Cieľom workshopu je poskytnúť informácie o nástrojoch na zvládanie príjmu nových informácií, a tým zefektívniť Vašu prácu a ušetriť Váš čas. Ďalej sa dozviete sa ako zlepšiť schopnosť premýšľania prostredníctvom vizualizácií. Zoznámite sa s praktickým využitím myšlienkových máp, ktoré Vám môže pomôcť pri realizácií projektov, prezentácií, na poradách a tiež behom určovania ďalších postupov a krokov pri výkone každodennej pracovnej činnosti. Myšlienkové mapy sú nástrojom, ktorý môže zlepšiť Vašu osobnú i tímovú produktivitu. Súčasťou workshopu sú cvičenia zamerané na praktické vyskúšanie myšlienkového mapovania ako v papierovej, tak aj elektronickej variante prostredníctvom xMind. Zažijete tak deň plný kreativity a systematického uvažovania.

Obsah seminára

1/Základné princípy myšlienkových máp

2/Efektívna práca s xMind - aplikácia pre mapovanie

3/ Vytváranie šablón a ich efektívne využívanie

4/Vízie a ciele:

 • Ako definovať ciele?
 • Ako zmapovať prekážky a riešenia?
 • Ako vyhodnotiť dosahovanie vízií a cieľov?  

5/ Projekty:

 • Ako plánovať projekty,
 • Ako definovať termíny?
 • Ako sledovať a hodnotiť prácu?

6/ Plánovanie:

 • Ako pracovať s úlohami?
 • Ako denne/týždenne plánovať?
 • Ako plánovať dlhodobo?

7/Stretnutie

 • Ako sa pripraviť na stretnutie?
 • Ako viesť schôdzu?
 • Ako si správne zapísať poznámky zo stretnutia?

8/Problémy

 • Ako problém analyzovať?
 • Ako problém zjednodušiť?
 • Ako rozhodnúť o správnom riešení?

Harmonogram

 • prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h
 • vyučovanie:                 9.00 h – 16.00 h

Lektori

Daniel Gamrot,lektor osobnej produktivity a konzultant možností ohľadom využívania moderných digitálnych nástrojov vo firmách. Ďalej pôsobí ako šéfredaktor portálu na tému osobného rastu. Počas svojho pôsobenia pripravil už niekoľko tréningových a programov, projektov a školení, dokopy s viac ako tisíckou účastníkov z firiem s najrôznejším zameraním – od technologických start-upov, cez mobilných operátorov, až po významné strojárenské spoločnosti.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

190 € bez DPH
228 € s DPH

Variabilný symbol

1530

Aktuálne termíny

16. 11. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail