IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / MINDFULNESS: Tréning všímavosti  

MINDFULNESS: Tréning všímavosti

Účastníci

Workshop je určený pre ľudí, ktorí negatívne pociťujú vplyv informačnej doby a chcú získať väčšiu sústredenosť na prácu. Pozornosť je potrebné trénovať podobne ako sval, inak slabne. Zároveň si môžeme naše prostredie prispôsobiť tak, aby nám v sústredenosti pomáhalo, a nie naopak bránilo. Na workshope získate praktické metódy, ktoré Vám pomôžu zlepšiť svoju pozornosť, učenie, pamäť a kreativitu. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Školenie má za cieľ zlepšiť úroveň všímavosti a kvalitu práce. Prezentuje teoretické základy, ktoré sú postavené na aktuálnych najlepšie hodnotených svetových vedeckých výskumoch. Mindfulness môžeme voľne preložiť ako všímavosť, duchaprítomnosť alebo bdelú pozornosť. Ide o stav prítomnosti mysli, kedy si uvedomujeme, čo a prečo práve teraz robíme, venujeme danej činnosti plnú pozornosť. Zároveň zostávame otvorení vnemom, ale nenechávame sa nimi vyrušiť. Metóda vychádza z opakovaných výsledkov vedeckých štúdií, ktoré sa na účinky rozvoja všímavosti zamerali.

Obsah seminára

  • Ako funguje Mindfulness a ako ju trénovať a využívať pre zvládanie stresu, seba-kontrolu, komunikáciu a riešenie problémov.
  • Ako udržať pozornosť v rušnom prostredí, znížiť chybovosť a pracovať kvalitnejšie.
  • Ako efektívne odpočívať, doplňovať energiu a predchádzať vyhoreniu.
  • Ako zvládnuť emočne vyhrotené situácie s väčšou kontrolou.
  • Ako zvýšiť svoju spokojnosť pomocou pozitívnych mentálnych návykov.

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 15.00 h

Lektori

Mgr. Juraj Vozár sa v rámci vzdelávacieho inštitútu GrowJOB zaoberá prevodom vedeckých poznatkov do fungovania inštitúcií a života ľudí. Hlavný zmysel svojej práce vidí práve v zjednodušovaní komplexných výstupov a ich pretvorení do jednoduchých nástrojov. Od roku 2009, kedy absolvoval prvú odbornú stáž zameranú na leadership v USA, pracuje v oblasti vzdelávania a facilitácie tréningov. Vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov na Anglo-American Unviersity spolu s štúdiom kognitívnych vied a metodológie vzdelávania mu pomáhajú pri práci s rôznymi cieľovými skupinami. Oblasti jeho špecializácie sú: Predaj 2.0, Hrdinský Time-Management, Efektívne učenie,  Focus a Boj proti prokrastinácií.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

155 € bez DPH
186 € s DPH

Variabilný symbol

1523

Aktuálne termíny

19. 09. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail