MINDFULNESS: Tréning všímavosti

MINDFULNESS: Tréning všímavosti

Ciele

Školenie má za cieľ zlepšiť úroveň všímavosti a kvalitu práce. Prezentuje teoretické základy, ktoré sú postavené na aktuálnych najlepšie hodnotených svetových vedeckých výskumoch. Mindfulness môžeme voľne preložiť ako všímavosť, duchaprítomnosť alebo bdelú pozornosť. Ide o stav prítomnosti mysli, kedy si uvedomujeme, čo a prečo práve teraz robíme, venujeme danej činnosti plnú pozornosť. Zároveň zostávame otvorení vnemom, ale nenechávame sa nimi vyrušiť. Metóda vychádza z opakovaných výsledkov vedeckých štúdií, ktoré sa na účinky rozvoja všímavosti zamerali.

Účastníci

Workshop je určený pre ľudí, ktorí negatívne pociťujú vplyv informačnej doby a chcú získať väčšiu sústredenosť na prácu. Pozornosť je potrebné trénovať podobne ako sval, inak slabne. Zároveň si môžeme naše prostredie prispôsobiť tak, aby nám v sústredenosti pomáhalo, a nie naopak bránilo. Na workshope získate praktické metódy, ktoré Vám pomôžu zlepšiť svoju pozornosť, učenie, pamäť a kreativitu. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

  • Ako funguje Mindfulness a ako ju trénovať a využívať pre zvládanie stresu, seba-kontrolu, komunikáciu a riešenie problémov.
  • Ako udržať pozornosť v rušnom prostredí, znížiť chybovosť a pracovať kvalitnejšie.
  • Ako efektívne odpočívať, doplňovať energiu a predchádzať vyhoreniu.
  • Ako zvládnuť emočne vyhrotené situácie s väčšou kontrolou.
  • Ako zvýšiť svoju spokojnosť pomocou pozitívnych mentálnych návykov.

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532