IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Kreatívny workshop s Radom Jančulom  

Kreatívny workshop s Radom Jančulom

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí  chcú vybudovať silný tím, chcú sa naučiť využiť dynamiku tímu a posunúť sa ďalej vo svojej práci.

Cieľ

Cieľom workshopu je rozprúdiť kreativitu a pomáhať pri budovaní silného tímu, zvýšiť mieru kooperácie v tíme, umožniť účastníkom priniesť nové myšlienky, priviesť ich k zodpovednosti pri stanovení cieľov a úloh na nadchádzajúce obdobie.

Obsah seminára

  • popis a analýza situácie, v ktorej sa pracovný tím aktuálne nachádza
  • história tímu
  • pomenovanie výziev a cieľov, kam sa až chce tím dostať
  • definovanie spôsobu na dosiahnutie cieľov

 

Použité metódy a techniky

  • časová os firmy, mindmap firmy, SWOT, strom problémov, rybia kosť
  • obrázky a asociácie výziev, obrátený brainstorming, výmena rolí, benchmarking (zákazníci, konkurencia)
  • kriteriálne hodnotenia, N/3, quickwin, konštruktívna diskusia, kruh príležitostí, 6 mysliteľských klobúkov, kroky - úlohy - termíny
  • vláčik, loptička, group-juggling, hudobné nástroje, guľovačka, žliabky, deravá rúra, vajíčko, stavanie veže...

 

Súčasťou workshopu je následné spracovanie písomných výstupov zo stretnutia vrátane fotodokumentácie.

Lektori

Mgr. Radovan Jančula, skúsený tréner v oblasti komunikačných zručností, rozvoja tímu, manažmentu času, strategického plánovania, vodcovstva, facilitácie, mentoringu.

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail