IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Konverzačná inteligencia  

Konverzačná inteligencia

Účastníci

Zamestnanci finančného sektora, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti a naučiť sa vedome meniť zameranie konverzácie tak, aby si nekazili vlastné komunikačné zámery a dosahovali výsledky, ktoré potrebujú. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Účastníci  sa oboznámia so základnými prvkami rozvoja schopností viesť konverzáciu v atmosfére dôvery, spolupráce, vzájomného porozumenia a pozitívnych emócií v rôznych situáciách profesionálnej komunikácie. A tiež sa dozvedia základné poznatky o neurochemických procesoch ovplyvňujúcich ľudské správanie, schopnosť vnímania, poznania a interpretácie myšlienok  a informácií v komunikačných situáciách. Program sa zaoberá kľúčovými procesmi, situáciami a ich riešeniami. Súčasťou programu sú cvičenia modelových situácií použiteľných v rôznych situáciách.

Obsah seminára

 • Osobnosť, prvý dojem, zovňajšok, sebaistota, dôveryhodnosť, znalosť témy, konverzácia a jej riadenie.
 • Pochopenie procesov vnímania a chápania reality, dôvery, nedôvery a ich rozdielov u konverzačného partnera.
 • Vedomé budovanie dôvery v seba a vlastnej dôveryhodnosti.
 • Zmena protivníka na partnera, vytváranie podmienok trvalého dialógu, dosahovanie spoločných cieľov.
 • Techniky budovania konverzačného priestoru pre všímavosť, vnímanie emocionálneho kontextu.
 • Poznanie najčastejších bariér a chýb pri rozvoji konverzačnej inteligencie.
 • Transakčné, pozičné a transformačné vedenie konverzácie.
 • Rozvoj schopnosti poznať a analyzovať zámery partnera, analyzovať dojem ktorý je konštrukciou a dojem, ktorý je osobnostný. Overovanie si vlastnej interpretácie.
 • Generovanie pravidiel úspešnej konverzácie.
 • Eliminácia trémy a strachu.
 • Prekonávanie vonkajších znakov trémy a stresu - mimické, artikulačné
 • a dychové cvičenia.
 • Riadenie dynamiky interakcie.

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

seminár: 9.00 -16.00 hod.

Lektori

PhDr. Alexander GERIČ -odborník na problematiku profesionálnej komunikácie, vyjednávania, prezentačných techník, riadenia ľudí, etc. Pôsobí v AG ŠTÚDIO GERIČ, spol. s.r.o.

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

250 € bez DPH
300 € s DPH

Variabilný symbol

1652

Aktuálne termíny

12. - 13. 06. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail