IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Komunikačné zručnosti I  

Komunikačné zručnosti I

Účastníci

Program je určený pre všetkých pracovníkov NBS, ako aj pracovníkov komerčných bánk, ktorí riadia široké spektrum situácií profesionálnej komunikácie a reálne sa týchto situácií zúčastňujú. Program pomáha zvýšiť kvalitu a sebaistotu účastníkov, identifikuje najčastejšie chyby a problémy v profesionálnej komunikácii aj s nástrojmi ich prevencie a odstraňovania. Kľúčové prvky distribúcie informácií, riadenia rozhovoru, určovania tém a eliminácie konfliktných situácií využijú účastníci pri prvokontakovej komunikácii s klientmi a vonkajším prostredím, pri obchodných rozhovoroch a rôznych prezentáciách, ale aj pri riadení komunikačných situácií v procesoch interpersonálnej komunikácie. Všetky témy a okruhy programy sú dominantne orientované na reálnu prax.

Cieľ

Získanie potrebných zručnosti pri príprave, realizácii a riadení komunikačných situácií, vytvoriť prepojenia získaných poznatkov a zručností na príkladoch z praxe v tréningových situáciách. K cieľom programu patrí vyladenie verbálnej a neverbálnej zložky prejavu, budovanie dôveryhodnosti, riadenie dynamiky prejavu. Poznanie významu prepojenia základov rétoriky, nástrojov jazyka, reči a ďalších výrazových prostriedkov aj z aspektu zvyšovania vlastnej kvality, ale aj z aspektu reprezentácie svojej banky na verejnosti i smerom k riadeným pracovníkom. Jazyková a komunikačná kultúra je významným motivačným faktorom vo všetkých rovinách a program má jeden z cieľov takéto vnímanie posilniť.

Obsah seminára

  • základné rozdiely medzi hovorovou rečou a profesionálnou riadenou komunikáciou;
  • osobnosť , prvý dojem, zovňajšok, sebaistota, dôveryhodnosť;
  • bariéry a ich prekonávanie, zvládnutie stresu a trémy;
  • konverzácia a jej riadenie;
  • znalosť témy, odbornosť, príprava, zákl. štruktúra, určenie časového rozsahu a kľúčovej témy, ako a čím začať;
  • otvorenie vždy len jednej témy, ukončenie témy, zvládnutie únikov od témy;
  • diskusia –  časové riadenie diskusie, spustenie a ukončenie, ako vyhradiť čas pre diskusiu, ako zvládať nepríjemné otázky, spôsoby parafrázovania, chyby;
  • riadenie času komunikácie v rôznych situáciách, určenie prestávky - úvod do elektronickej komunikácie;
  • pomocné materiály - pracovné zošity.

Lektori

odborník na problematiku profesionálnej komunikácie, vyjednávania, prezentačných techník, riadenia ľudí, etc.

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail