Komunikácia s ťažkým zákazníkom – vedenie reklamačného konania

 • Cena kurzu
  247.68€
 • Najbližší termín
  28. 05. 2013
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Komunikácia s ťažkým zákazníkom – vedenie reklamačného konania

Ciele

Účastníci získajú základy a pretrénujú si komunikačné zručnosti pre pozitívnu komunikáciu s náročným klientom. 

Účastníci

Pracovníci bánk, finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku so sťažnosťami klientov. Zamestnanci, ktorých súčasťou pracovnej náplne je riešenie reklamácií klientov, resp. všetci záujemcovia, ktorí pociťujú rezervy v komunikácii s ťažkými zákazníkmi a potrebujú získať zručnosti a tipy ako zvládnuť komunikáciu s nimi. 

Obsah seminára

 • Konfliktná situácia a jej vznik
 • Ako rozoznať ťažkého klienta
 • Typológia klientov
 • Ako využiť konflikt v prospech spoločnosti
 • Psychológia komunikácie
 • Tipy pre úspešnú komunikáciu
 • Neverbálna komunikácia
 • Asertívne správanie
 • Psychohygiena pre pracovníkov, ktorí sú v kontakte so sťažnosťami, resp. reklamáciami

Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája účastníkov do interaktívneho dialógu, modelových situácií, rozhovorov a ich analýzy formou skupinovej diskusie. 

Lektori

skúsený lektor, špecialista v danej problematike 

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

28. 05. 2013 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

206.4 € bez DPH
247.68 € s DPH

Variabilný symbol

0811


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.