IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Individuálny tréning výkonnosti mozgu  

Individuálny tréning výkonnosti mozgu

Účastníci

Seminár pre zamestnancov  -  znalostných pracovníkov, ktorí chcú zlepšiť kondíciu svojho mozgu a hľadajú efektívne, praxou overené postupy, na zlepšenie svojho pracovného nástroja – mozog. Chcú sa naučiť lepšie spracovávať informácie, efektívnejšie sa rozhodovať a uvážene konať v pracovných aj súkromných záležitostiach.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 10.

Cieľ

Účastníci si merateľne zlepšenie trénované oblasti mozgu. Okrem toho získajú informácie o kondícii svojho mozgu. Dozvedia sa podstatné informácie o fungovaní mozgu, optimálnej kondícii a o udržaní mozgu v dobrej kondícii.

Obsah seminára

  • Ako pracuje mozog a prečo ho trénovať?
  • Zdatný mozog - odolnosť a rezervná kapacita mozgu.
  • Myslenie pod tlakom a rizikové faktory mozgu.
  • Meranie kondície mozgu, tréningový plán, individuálny tréning a vyhodnotenie.

Priebeh

  1. Úvodné spoločné sústredenie účastníkov (všetky ostatné konzultácie s trénerom už budú individuálne). Prečo a ako trénovať, čo ovplyvňuje výkonnosť mozgu.
  2. Meranie kondície mozgu a na čo sa zamerať (informácie sú dôverné).
  3. Individuálna konzultácia s trénerom. Vypracovanie individuálneho tréningového plánu zameraného na konkrétne potreby účastníka.
  4. Individuálny tréning a konzultácie s trénerom.
  5. Vyhodnotenie výsledkov.

Harmonogram

prezentácia  8.45 h – 9.00 h

vyučovanie  9.00 h – 14.30 h.

Lektori

Ing. Juraj Mokoš,tréner znalostných pracovníkov a firiem, s 10 ročnou praxou v odbore. Zameriava sa na zvyšovanie alebo udržanie mentálnej kondície jednotlivcov a tímov.

Ing. Mária Mokošová, certifikovaná trénerka pamäti v Českej spoločnosti pre tréning pamäti a mozgový jogging, špecializuje sa na pamäť a ostatné kognitívne funkcie

Dĺžka trvania

Tréningový program začína skupinovým poldňovým stretnutím v čase od 9.00 -14.30 hod.

Nasleduje individuálny tréning v rozsahu 8 týždňov, trénujete maximálne 4 krát týždenne, 15 minút denne. Trénovať môžete kdekoľvek, kde máte pohodu a pokoj.

Individuálny tréning je sprevádzaný konzultáciami s trénerom: osobne, emailom, telefonicky, vždy na základe predchádzajúcej dohody.  

Cena

315 € bez DPH
378 € s DPH

Variabilný symbol

1365

Aktuálne termíny

26. 01. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail