INOVATÍVNE MYSLENIE: Triky pre lepšiu pracovnú produktivitu

INOVATÍVNE MYSLENIE: Triky pre lepšiu pracovnú produktivitu

Ciele

1-dňový workshop Vám pomôže analyzovať a zefektívniť Vaše pracovné návyky vďaka osvojeniu si nástrojov analytického a kreatívneho myslenia.

Účastníci

Workshop je určený pre všetkých záujemcov, ktorí by radi zefektívnili svoj pracovný výkon.        Tvorivosť neznamená len maľovať alebo písať knihy. Byť tvorivým môžete byť aj vo Vašej každodennej práci. Stačí dobre poznať svoju prácu, zákonitosti toho ako sa rodia inovácie a potom ich spolu spojiť dohromady tak. Vaša dobre riadená kreativita Vám dá viac možností posunúť sa ďalej, užiť si svoju prácu a podporí tak i dosahovanie Vašich lepších výsledkov.

Obsah seminára

  • Ako yyužívať efektívne svoj inovatívny potenciál prostredníctvom techník kreatívnej práce.
  • Ako používať toolbox myšlienkových postupov pre rôzne situácie (brainstorming a jeho varianty, analogické metódy, Ishikawa diagram, SWOT analýzu, 6 thinking hats atď.).
  • Porozumieť princípom mentálnej práce v rôznych fázach kreatívneho procesu.
  • Využívať vedomosti o fungovaní ľudského mozgu a individuálne zdroje tvorivosti.
  • Oddeľovať nápady od hodnotenia a tým podporiť kreatívny proces druhých ľudí pri bežných rozhovoroch alebo tímových poradách (zdieľať nápady a podporiť kreativitu kolegov).
  • Kde, ako a kedy môžeme získať čas v práci? (moderačný workshop).
  • Ako si zlepším riadenie vlastného času? (zostavenie individuálneho akčného plánu).

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532