IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / INOVATÍVNE MYSLENIE: Triky pre lepšiu pracovnú produktivitu  

INOVATÍVNE MYSLENIE: Triky pre lepšiu pracovnú produktivitu

Účastníci

Workshop je určený pre všetkých záujemcov, ktorí by radi zefektívnili svoj pracovný výkon.        Tvorivosť neznamená len maľovať alebo písať knihy. Byť tvorivým môžete byť aj vo Vašej každodennej práci. Stačí dobre poznať svoju prácu, zákonitosti toho ako sa rodia inovácie a potom ich spolu spojiť dohromady tak. Vaša dobre riadená kreativita Vám dá viac možností posunúť sa ďalej, užiť si svoju prácu a podporí tak i dosahovanie Vašich lepších výsledkov.

Cieľ

1-dňový workshop Vám pomôže analyzovať a zefektívniť Vaše pracovné návyky vďaka osvojeniu si nástrojov analytického a kreatívneho myslenia.

Obsah seminára

  • Ako yyužívať efektívne svoj inovatívny potenciál prostredníctvom techník kreatívnej práce.
  • Ako používať toolbox myšlienkových postupov pre rôzne situácie (brainstorming a jeho varianty, analogické metódy, Ishikawa diagram, SWOT analýzu, 6 thinking hats atď.).
  • Porozumieť princípom mentálnej práce v rôznych fázach kreatívneho procesu.
  • Využívať vedomosti o fungovaní ľudského mozgu a individuálne zdroje tvorivosti.
  • Oddeľovať nápady od hodnotenia a tým podporiť kreatívny proces druhých ľudí pri bežných rozhovoroch alebo tímových poradách (zdieľať nápady a podporiť kreativitu kolegov).
  • Kde, ako a kedy môžeme získať čas v práci? (moderačný workshop).
  • Ako si zlepším riadenie vlastného času? (zostavenie individuálneho akčného plánu).

Harmonogram

prezentácia:   8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:   9.00 h – 16.00 h

Lektori

Mgr. Karolína Noskovičová,konzultantka  a lektorka. Vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite. Spoločnosť Image Lab obohacuje o  skúsenosti  hodnotiteľky  AC/DC a pri zabezpečovaní vzdelávacích programov v oblasti soft-skills.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

180 € bez DPH
216 € s DPH

Variabilný symbol

1629

Aktuálne termíny

22. 03. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail