IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Halucinácie v riadení alebo Ako chutí moc  

Halucinácie v riadení alebo Ako chutí moc

(HR je mŕtve, nech žije HR)

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní, iných finančných a nefinančných inštitúcií pracujúci na pozíciách riaditeľov pobočiek, expozitúr, personalisti, ktorí sa chcú naučiť kreovať vlastný pohľad na vedenie ľudí a riadenie procesov v súčasných podmienkach.

Cieľ

Ukázať spôsoby   vytvárania priestoru  na rotáciu myslenia ako prostriedku zmeny pohľadu na personálne vedenie ľudí a riadenie procesov,  zmeniť uhol pohľadu na personálne nástroje.

Svet riadenia firiem je plný mýtov a poloprávd, ktoré sa dedia ako  nebezpečná choroba medzi manažérmi, ktorí napodobovanie vyhlasujú za riešenie, boja sa konfrontácie a vystúpenia z kruhu. Hovoria si profesionáli a je na škodu veci, že sú často vo svojich omyloch podporovaní fanúšikmi z HR, ktorí tak vytrvalo a radi obhajujú hranice svojich možností. A tak práve HR dopustilo, aby manažment zmutoval v niečo prázdne a dejiny mnohých firiem sa  stali dejinami podceňovania ľudí. A tak naďalej tancujeme rituálne tance dažďa, ktorých cieľom nie je privolať dážď, ale zlepšiť sa v tancovaní.

Bez dôvery sa nedostanete nikde. Kľúčovým faktorom globálnej ekonomiky je dôvera. Nízka dôvera vyvoláva trenice a spory , neetické a nekompetentné správanie. Nízka dôvera sa spája s najvyššími nákladmi. Dôvera zrýchľuje konanie, znižuje náklady, pôsobí ako multiplikátor výkonnosti, zlepšuje fungovanie organizácie i náš život. Súčasná globálna kríza je z istého uhla krízou straty dôvery.

Obsah seminára

Analýza priestoru, v ktorom pracujeme/žijeme
 • halucinácia, ilúzia a blud (definície zaužívaných pojmov a ich dekompozícia, implementácia v manažérskom vedení ľudí a riadení procesov)
 • psychológia moci
 • ako vzniká zlo
 • debilizácia spoločnosti
Firma, organizácia, inštitúcia v súčasnej dobe
 • nemorálna firma (hierarchia hodnôt, vízie, ciele, postoje a životný štýl)
 • hlúposť iniciovaná pozíciou
 • prečo manažéri nebozkávaju žaby
 • firemný genofond
 • imunitný systém firmy
Zamestnanec a tím/skupina
 • koho zamestnávame
 • ilúzia motivácie
 • skupinová hlúposť
 • ako sa meria IQ skupiny
Personalisti a ich personálne nástroje z pohľadu súčasnosti
 • HR je mŕtve, nech žije HR
 • má Vaša firma kredenc?
 • osudná domýšľavosť HR

Seminár má interaktívny charakter, krátke teoretické vstupy dopĺňa riadená diskusia, sociálne učenie v rámci skupiny a rotácia myslenia.

Lektori

špecialista na mikromotiváciu a makrosprávanie sociálnych systémov, na odkrývanie tabuizovaných tém v oblasti riadenia firiem a spoločnosti.

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail