IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / HRDINSKÝ TIMEMANAGEMENT  

HRDINSKÝ TIMEMANAGEMENT

Ako si plánovať čas a nezložiť sa z toho?

Máte kontrolu nad svojím časom? Snažíte sa plánovať si úlohy, ale často sa

neposlúchnete? Sú nástroje timemanagementu paradoxe len ďalšou aktivitou

oberajúcou Vás o čas? Čo Vám funguje a čo naopak vôbec?

Účastníci

Workshop je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť využívať svoj čas efektívne: manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci pracovníci, riaditelia odborov, projektoví manažéri, lídri  a tiež všetci ostatní zamestnanci na rôznych pozáciách, pre ktorých môže byť workshop zaujímavý, lebo pracujú s termínovanými úlohami a chcú sa vyhnúť časovému stresu.  Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Workshop má za cieľ pomôcť účastníkom zlepšiť ich organizáciu času a zvýšiť efektivitu práce, štúdia alebo inej zmysluplnej činnosti. Prezentuje teoretické základy, ktoré sú postavené na aktuálnych vedeckých výskumoch najlepšie hodnotených svetových univerzít a výskumných centier (Stanford, MIT, Harvard,…). Workshop Vás naučí používať jednoducho aplikovateľné a praktické nástroje. Výsledkom sú konkrétne návyky, ktoré účastníkom pomôžu dlhodobo zvýšiť efektivitu a kvalitu práce a zároveň znížiť stres.

Obsah seminára

  • Ako vnímame čas a prečo je to dôležité?
  • Ako sa dlhodobo naučiť uplatňovať pozitívne návyky a odnaučiť sa tie negatívne.
  • Ako zvýšiť svoju silu vôle.
  • Ako najefektívnejšie plánovať jednotlivé aktivity a priorizovať.
  • Ako v priebehu dňa efektívnejšie regenerovať energiu tak, aby človek nestrácal kreativitu a vôľu do ďalších úloh.
  • Ako sa naučiť metódu kaizen – po malých krokoch, k zásadným zmenám?
  • Ako sa naučiť vedome opúšťať komfortnú zónu a prekonávať sám seba?

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 15.00 h

Lektori

Mgr. Juraj Vozár sa v rámci vzdelávacieho inštitútu GrowJOB zaoberá prevodom vedeckých poznatkov do fungovania inštitúcií a života ľudí. Hlavný zmysel svojej práce vidí práve v zjednodušovaní komplexných výstupov a ich pretvorení do jednoduchých nástrojov. Od roku 2009, kedy absolvoval prvú odbornú stáž zameranú na leadership v USA, pracuje v oblasti vzdelávania a facilitácie tréningov. Vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov na Anglo-American Unviersity spolu s štúdiom kognitívnych vied a metodológie vzdelávania mu pomáhajú pri práci s rôznymi cieľovými skupinami. Oblasti jeho špecializácie sú: Predaj 2.0, Hrdinský Time-Management, Efektívne učenie,  Focus a Boj proti prokrastinácií.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

162 € bez DPH
194.4 € s DPH

Variabilný symbol

1516

Aktuálne termíny

04. 10. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail