IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Etiketa a základy spoločenského protokolu v praxi II  

Etiketa a základy spoločenského protokolu v praxi II

Účastníci

Všetci, ktorí prichádzajú do kontaktu so zahraničnými partnermi, chcú si zvýšiť sociálne a prezentačné zručnosti a svoju odbornosť doplniť o formálnu  stránku, najmä manažéri z bankového a finančného  prostredia, vedúci pracovníci v oblasti obchodu, podnikateľskej sféry, zamestnanci sekretariátov prichádzajúci do kontaktu s domácimi a zahraničnými partnermi.

Cieľ

Ukázať ako sa správať v  pracovnom alebo spoločenskom prostredí, ako pracovať  s kolegami, resp. zástupcami iných krajín, ako spolupracovať na medzinárodnej úrovni, zastupovať svoju krajinu na medzinárodných podujatiach.

Poznať základné zásady spoločenskej etikety v pracovnom a spoločenskom styku.

Poznať základné odlišnosti v správaní a vystupovaní vo vybraných krajinách.

Obsah seminára

  • Biznis protokol, spoločenská etiketa – základná terminológia, z histórie, význam dodržiavania pravidiel
  • Verbálne a neverbálne pozdravy, oslovovanie, predstavovanie, tykanie a vykanie u nás a v zahraničí
  • Pozvánky, vizitky, práca s vizitkami vo vybraných krajinách, skratky, predpísané oblečenie na pozvánke, ako sa obliekať na rôzne podujatia, ak oblečenie nie je uvedené na pozvánke, ukážky
  • Zostavovanie zasadacieho poriadku pri spoločenských, pracovných stretnutiach a pri rokovaniach, sedenie v aute
  • Prijímanie domácich a zahraničných návštev (program, ubytovanie, uvítanie a lúčenie,
  • tlmočenie, dary – výber a spôsob odovzdávania, podávanie občerstvenia, nápojov)
  • Príprava a priebeh pracovných obedov a večerí, špecifiká a rozdiely v kultúre stolovania
  • Spoločenské podujatia, obliekanie sa na rôzne druhy spoločenských podujatí (muži,  ženy),  správanie sa, najčastejšie prehrešky a ako si s nimi poradiť, vhodná a nevhodná konverzácia
  • Odlišnosti spoločenskej etikety vo vybraných krajinách
  • Kultúra odievania – špecifiká a rozdiely, oficiálne pracovné oblečenie, úprava zovňajšku

 

Seminár máinteraktívny charakter, je prakticky orientovaný, jednotlivé lekcie dopĺňa riadená diskusia a analýza  konkrétnych situácií.

Lektori

odborník s praxou v oblasti komunikácie, etikety a rozvoja sociálnych zručností 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail