IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Etiketa a základy spoločenského protokolu v praxi I  

Etiketa a základy spoločenského protokolu v praxi I

Účastníci

Zamestnanci, ktorí si chcú zvýšiť sociálne a prezentačné zručnosti a svoju odbornosť doplniť o formálnu stránku, najmä manažéri z bankového a finančného prostredia, vedúci pracovníci v oblasti obchodu, podnikateľskej sféry, zamestnanci sekretariátov prichádzajúci do kontaktu s domácimi a zahraničnými partnermi. 

Cieľ

Ukázať možnosti vytvárania osobného imidžu v profesionálnom vystupovaní, pomôcť účastníkom vytvárať pozitívny imidž pri budovaní profesionálnej kariéry, poznať zásady etikety a základy spoločenského protokolu v spoločenskom styku. 

Obsah seminára

 • biznis protokol, spoločenská etiketa – základná terminológia, z histórie
 • osobný imidž a jeho vplyv na vlastné profesionálne uplatnenie
 • prezentácia seba a firmy
 • profesionálny status  zamestnanca ako reprezentanta inštitúcie, firmy
 • premeny pravidiel etikety
 • pozitívny prvý dojem   
 • zásady spoločenského správania, princíp prednosti, taktu
 • etiketa v pracovnom kontakte (verbálny a neverbálny pozdrav, priame a nepriame predstavovanie, podávanie rúk, pracovné raňajky, pracovný obed a večera, zasadací poriadok pri spoločenských a pracovných stretnutiach, sedenie v aute...)
 • vizitky, pozvánky, návštevy, dávanie a prijímanie darov, oslovovanie, tykanie, vykanie, sprevádzanie hostí, podávanie občerstvenia, nápojov
 • vybrané spoločenské a kultúrne podujatia (banket, rout, čaša vína, vernisáž, kokteil...), povinnosti a pravidlá správania sa
 • najčastejšie nehody, prehrešky a ako si s nimi poradiť
 • estetika zovňajšku, úprava vzhľadu, zásady a kritériá

Seminár má interaktívny charakter, jednotlivé lekcie dopĺňa riadená diskusia a analýza konkrétnych situácií.

Lektori

odborník s praxou v oblasti komunikácie, etikety a rozvoja sociálnych zručností 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail