Elevator Speech

Ako v minimálnom čase predstaviť seba, svoj projekt, či stanovisko?

Ako maximalizovať vplyv svojich vyjadrení?

Ako zvýšiť svoju presvedčivosť a schopnosť zaujať?

Na všetky otázky Vám zodpovieme na workshope „Elevator Speech“.

Ciele

5 hlavných vecí, ktoré sa účastníci naučia:

  • Jasne, rýchlo a originálne formulovať svoje oznámenia do minúty.
  • Budovať a predkladať účinné argumenty.
  • Zvýšiť svoju presvedčivosť a zaujať.
  • Vedieť, čo hrá rolu pri ovplyvňovaní postojov a "ťahať za tie správne nitky".
  • Rýchlo odlíšiť rôzne typy poslucháčov a prispôsobiť im svoj prejav.

Účastníci

Tréning je určený všetkým, ktorí...

  • potrebujú rýchlo a jasne predstaviť seba, svoj projekt, stanovisko či cieľ – a to v minimálnom čase
  • chcú dosiahnuť maximálny vplyv svojich vyjadrení
  • chcú zaistiť, aby si ich druhá strana pamätala ako osobnosť.

Obsah seminára

Metodika

Účastníci prejdú sériou modelových aktivít, hier, tréningom so spätnou väzbou a opakovaným praktickým nácvikom. Dostanú priestor vyriešiť konkrétne dilemy z praxe, získajú nový pohľad na rôzne reálne situácie a inšpiráciu do každodenného pracovného života.

Lektori

Konzultant a lektor.

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532