IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Efektívna e-mailová komunikácia vo finančnom sektore  

Efektívna e-mailová komunikácia vo finančnom sektore

Účastníci

Všetci, ktorí chcú efektívne komunikovať v elektronickej podobe a zvládnuť e-maily po obsahovej aj formálnej stránke. 

Cieľ

Naučiť účastníkov prispôsobiť správu klientovi po formálnej stránke, používať odborné výrazy, jednoduchú a logickú stavbu viet, reagovať na požiadavky klienta na produkt alebo službu, ukázať postup pri odpovedi na náročné e-maily (reklamácie a sťažnosti). 

Obsah seminára

 • Písomná komunikácia
  • verbálna a e-mailová komunikácia
  • čo patrí a čo nepatrí do e-mailu
 • Firemná etiketa v písomnej komunikácii
  • firemná kultúra
  • podpisy v e-mailovej komunikácii
 • Obsah správy
  • štruktúra
  • vyjadrovacie prostriedky
 • Obsah mailu, ktorý zaujme
  • psychológia e-mailovej komunikácie
  • čítanie medzi riadkami
  • porozumenie vysielanej správy
 • Náročné e-maily
  • sťažnosti
  • reklamácie
 • Time manažment pri e-mailovej komunikácii
  • čas potrebný na efektívnu e-mailovú prácu
  • časový rozvrh pracovného dňa
  • správa a uchovávanie e-mailových správ

Výklad lektora a inštruktáž sa strieda s cvičeniami a samostatnou prácou - riešením problémových úloh, krátkymi kontrolnými testami. 

Lektori

certifikovaný lektor a tréner, s bohatými skúsenosťami

Dĺžka trvania

1 deň 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail