IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / ETIKETA A ZÁKLADY SPOLOČENSKÉHO PROTOKOLU V PRAXI I, II  

ETIKETA A ZÁKLADY SPOLOČENSKÉHO PROTOKOLU V PRAXI I, II

Účastníci

Zamestnanci, ktorí si chcú zvýšiť sociálne a prezentačné zručnosti a svoju odbornosť doplniť o formálnu  stránku, najmä manažéri z bankového a finančného  prostredia, vedúci pracovníci v oblasti obchodu, podnikateľskej sféry, zamestnanci sekretariátov prichádzajúci do kontaktu s domácimi a zahraničnými partnermi.

Cieľ

Ukázať možnosti vytvárania osobného imidžu v profesionálnom vystupovaní, pomôcť účastníkom vytvárať pozitívny imidž pri budovaní profesionálnej kariéry, poznať zásady etikety a základy spoločenského protokolu v spoločenskom styku. Ukázať ako sa správať v  pracovnom alebo spoločenskom prostredí, ako pracovať  s kolegami, resp. zástupcami iných krajín, ako spolupracovať na medzinárodnej úrovni, zastupovať svoju krajinu na medzinárodných podujatiach.  Poznať základné zásady spoločenskej etikety v pracovnom a spoločenskom styku. Poznať základné odlišnosti v správaní a vystupovaní vo vybraných krajinách.

Obsah seminára

I. časť

 • biznis protokol, spoločenská etiketa – základná terminológia, tradičné a nové prvky v pravidlách etikety
 • osobný imidž a jeho vplyv na vlastné profesionálne uplatnenie
 • prezentácia seba a firmy, profesionálny status  zamestnanca ako reprezentanta inštitúcie, firmy
 • pozitívny prvý dojem
 • zásady spoločenského správania, princíp prednosti, taktu
 • etiketa v pracovnom kontakte (verbálny a neverbálny pozdrav, priame a nepriame predstavovanie, podávanie rúk,
 • vizitky, oslovovanie, tykanie, vykanie, sprevádzanie hostí, podávanie občerstvenia, nápojov
 • vybrané spoločenské a kultúrne podujatia (banket, rout, čaša vína, vernisáž, kokteil...), povinnosti a pravidlá správania sa
 • estetika zovňajšku, úprava vzhľadu, zásady a kritériá v pracovnom a spoločenskom prostredí

 

II.časť

 • etiketa v pracovnom kontakte (pracovné raňajky, pracovný obed a večera, zasadací poriadok pri spoločenských a pracovných stretnutiach, sedenie v aute...)- prijímanie domácich a zahraničných návštev
 • čítanie pozvánok, význam skratiek a termínov, predpísané oblečenie
 • zasadací poriadok pri pracovných a spoločenských podujatiach
 • návštevy, sprevádzanie hostí, pozvánky, návštevy, dávanie a prijímanie darov,
 • kultúra odievania v pracovnom a spoločenskom živote
 • multikulturálne aspekty v odlišnosti spoločenskej etikety vo vybraných krajinách sveta, porovnanie , špecifiká, odlišnosti, prehrešky (Európa, Blízky východ, Ďaleký východ, Arabské štáty, Amerika...)
 • protokolárne poradie predstaviteľov štátu a samosprávy.

 

Seminár má charakter lekcií a  jednotlivé časti dopĺňa diskusia a analýza  konkrétnych situácií.

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 16.00 h

(Platí pre oba dni seminára.)

Lektori

PhDr. Anna Pamulová, PhD. -odborníčka s praxou v oblasti komunikácie, etikety a rozvoja sociálnych zručností.

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1488

Aktuálne termíny

15. - 16. 06. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail