IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Biznis etiketa a spoločenský protokol na úrovni  

Biznis etiketa a spoločenský protokol na úrovni

Účastníci

Pre všetkých, ktorí chcú seba i spoločnosť, v ktorej pracujú prezentovať na úrovni.  Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Poznať základné zásady spoločenskej etikety v pracovnom a spoločenskom styku.  Naučiť sa budovať svoj osobný imidž a zanechať vynikajúci prvý dojem. Cieľom podujatie nie je odovzdať ucelený pohľad na problematiku, ale zamerať sa na kľúčové oblasti, ktoré sú zahrnuté v uvedenom obsahu.

Obsah seminára

 • ako urobiť dokonalý prvý dojem,
 • “Mrtvá ryba” alebo správne podaná ruka je polovicou úspechu,
 • predstavovanie sa,
 • ako vstúpiť do dverí,
 • reč tela a spoločenský protokol,
 • “Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom” alebo pozor na rozdiely kultúr,
 • čarovanie s vizitkami,
 • vhodné a nevhodné frázy,
 • komunikačné omyly v spoločenskom správaní,
 • vykanie a tykanie alebo prečo si neonikáme,
 • “šaty robia človeka” alebo dress code ako sa patrí,
 • netiketa - slušnosť na internete je nevyhnutná!,
 • nácvik správneho príchodu, privítania a predstavenia sa,
 • sebarozvojový plán.

 

Používaná metodika:

 • Brainstorming, diskusia, spätná väzba účastníkov a lektora, prednáška, výmena rol, helikoptéra, interaktívne hry, case studies a ďalšie.

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 15.00 h

Lektori

Alexandra Andrejkovičová je dynamická a nápaditá lektorka, ktorá školí zážitkovo a na jej školeniach interaktívne zapája do diania všetkých účastníkov. Zaoberá sa predovšetkým oblasťou komunikácie, vyjednávania a medziľudských vzťahov, ako aj proklientskou orientáciou a vystupovaním na profesionálnej úrovni.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

125 € bez DPH
150 € s DPH

Variabilný symbol

1586

Aktuálne termíny

01. 12. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail