IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Asertívna komunikácia  

Asertívna komunikácia

NA VZDELÁVACIE PODUJATIE UŽ NIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ.

Účastníci

Seminár je určený pre všetkých pracovníkov NBS, ako aj pracovníkov komerčných bánk, ktorí majú záujem oboznámiť sa s asertívnymi technikami a možnosťami ich využitia v procese komunikácie.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Cieľom semináru je oboznámiť účastníkov s podstatou asertívneho správania a komunikácie, ktoré sú významnými prostriedkami sebapresadenia, presadenia svojich záujmov bez agresie a ponižovania druhej strany, a umožňujúceho dosiahnuť stanovené ciele bez konfliktov.

Obsah seminára

Seminár je zameraný na pochopenie základov asertívneho správania, nástrojov a techník. Súčasťou semináru sú aj modelové cvičenia použiteľné v rôznych komunikačných situáciách.  

  • Základné rozdiely medzi hovorovou rečou a profesionálnou riadenou komunikáciou.
  • Osobnosť, prvý dojem, zovňajšok, sebaistota, dôveryhodnosť, znalosť témy, konverzácia a jej riadenie.
  • Pôsobenie hlasu, slov, neverbálnych signálov - najčastejšie chyby a ich eliminácia.
  • Prekonávanie vonkajších znakov trémy a stresu - mimické, artikulačné a dychové cvičenia.
  • Problematika čistoty prejavu, odbornej terminológie, schopnosti konkretizácie a vecnosti, logická stavba prejavu.
  • Spisovný jazyk - najčastejšie chyby a ich prekonávanie.
  • Presadenie svojich záujmov bez ponižovania, podceňovania, zosmiešňovania druhého - posilnenie sebaistoty. Manipulatívne správanie, asertívne manipulačné techniky pri riadení komunikácie, určenie a uzatváranie témy, zamedzenie odklonu od témy.
  • Zvládnutie konfliktných situácií, agresie, nátlaku, stresu.

Lektori

PhDr. Alexander GERIČ, odborník na problematiku profesionálnej komunikácie, vyjednávania, prezentačných techník, riadenia ľudí, etc. Pôsobí v AG ŠTÚDIO GERIČ, spol. s.r.o.

Dĺžka trvania

2 dni

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail