IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Asertívna komunikácia  

Asertívna komunikácia

Účastníci

Seminár je určený pre všetkých pracovníkov NBS, ako aj pracovníkov komerčných bánk, ktorí majú záujem oboznámiť sa s asertívnymi technikami a možnosťami ich využitia v procese komunikácie.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Cieľom semináru je oboznámiť účastníkov s podstatou asertívneho správania a komunikácie, ktoré sú významnými prostriedkami sebapresadenia, presadenia svojich záujmov bez agresie a ponižovania druhej strany, a umožňujúceho dosiahnuť stanovené ciele bez konfliktov.

Obsah seminára

Seminár je zameraný na pochopenie základov asertívneho správania, nástrojov a techník. Súčasťou semináru sú aj modelové cvičenia použiteľné v rôznych komunikačných situáciách.  

  • Základné rozdiely medzi hovorovou rečou a profesionálnou riadenou komunikáciou.
  • Osobnosť, prvý dojem, zovňajšok, sebaistota, dôveryhodnosť, znalosť témy, konverzácia a jej riadenie.
  • Pôsobenie hlasu, slov, neverbálnych signálov - najčastejšie chyby a ich eliminácia.
  • Prekonávanie vonkajších znakov trémy a stresu - mimické, artikulačné a dychové cvičenia.
  • Problematika čistoty prejavu, odbornej terminológie, schopnosti konkretizácie a vecnosti, logická stavba prejavu.
  • Spisovný jazyk - najčastejšie chyby a ich prekonávanie.
  • Presadenie svojich záujmov bez ponižovania, podceňovania, zosmiešňovania druhého - posilnenie sebaistoty. Manipulatívne správanie, asertívne manipulačné techniky pri riadení komunikácie, určenie a uzatváranie témy, zamedzenie odklonu od témy.
  • Zvládnutie konfliktných situácií, agresie, nátlaku, stresu.

Lektori

PhDr. Alexander GERIČ, odborník na problematiku profesionálnej komunikácie, vyjednávania, prezentačných techník, riadenia ľudí, etc. Pôsobí v AG ŠTÚDIO GERIČ, spol. s.r.o.

Dĺžka trvania

2 dni

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail