IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Ako zvládnuť nežiaduce javy na pracovisku  

Ako zvládnuť nežiaduce javy na pracovisku

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií na pracovných pozíciách manažér, vedúci oddelenia, vedúci tímu, zamestnanec personálneho útvaru a každý, kto má záujem dozvedieť sa niečo nové v tejto oblasti. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov ako rozpoznať a zvládnuť nežiaduce javy na pracovisku:mobbingbossing. Účastníci získajú informácie o nežiaducich javoch, ktoré môžu postihnúť tímy. Tieto javy budú schopní identifikovať a oboznámia sa s cestami a možnosťami ako sa s nimi na pracovisku vysporiadať.

Obsah seminára

Mobbing,  bossing a iné nežiaduce javy vo firmách a tímoch

 • Mobbing a bossing – definícia pojmov a  správania
 • Sme ohrození? čo hovorí štatistika
 • Formy násilia na pracovisku
 • Negatívne vplyvy mobbingu a bossingu
 • Výkonnosť a lojalita s firmou
 • Zdravie ľudí a dlhodobé následky

Vonkajšie a vnútorné činitele podporujúce mobbing a bossing

 • Pracovná klíma a stres
 • Kto je mobber? (typické charakteristiky)
 • Kto môže byť mobbovaný? (typické charakteristiky)
 • Príčiny vzniku nežiaducich javov
 • Firemné prvky podporujúce rozvoj mobbingu a bossingu
 • S čím sa stretávame? Modelové situácie z praxe účastníkov

Ako z toho von? – zvládanie nežiaducich javov

 • Riešenie nežiaducich javov: úloha vedúcich tímov a personálnych útvarov
 • Komunikácia a mediácia

Možnosti v oblasti prevencie a legislatíva

 • Firemná kultúra a hodnoty firmy
 • Komunikačné kanály a cesty riešenia – ako ich definovať?
 • Kto môže byť firemný ombudsman?
 • Základné legislatívne normy upravujúce mobbing a bossing

Plán osobného rozvoja  s orientáciou na zvládanie nežiaducich javov

 

Metódy a prístupy využívané na tréningu: rámcovanie – výklad  (základné východiská k danej problematike), individuálna a skupinová práca , diagnostické techniky – dotazníky, moderovaná diskusia

a individuálny plán rozvoja.

Harmonogram

registrácia:  8.45 h – 9.00 h

seminár:     9.00 h – 16.00 h

Lektori

PhDr.  Daniela  MINÁČOVÁ -riaditeľka vzdelávacej agentúry, konzultantka a trénerka.V minulosti pôsobila ako poradenský psychológ v starostlivosti o handicapované deti a mládež, neskôr ako psychológ v personálnej oblasti firiem a manažér v sociálnej oblasti štátnej správy. Od roku 1994 pôsobí ako profesionálny lektor a metodik prevažne v oblasti vzdelávania manažmentu firiem s bohatými skúsenosťami z absolvovaných zahraničných programov na rozvoj lektorských zručností a vzdelávania v oblasti manažmentu.Je lektorom vzdelávania dospelých AIVD pre SR a ČR, členkou Slovenskej psychologickej spoločnosti a Slovenskej komory psychológov. Od roku 2006 do súčasnosti vedie vlastnú vzdelávaciu agentúru a spolupracuje s ďalšími vzdelávacími spoločnosťami ako exkluzívny lektor a konzultant.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

167 € bez DPH
200.4 € s DPH

Variabilný symbol

1617

Aktuálne termíny

09. 02. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail