IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Ako zvládnuť nežiaduce javy na pracovisku  

Ako zvládnuť nežiaduce javy na pracovisku

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií na pracovných pozíciách manažér, vedúci oddelenia, vedúci tímu, zamestnanec personálneho útvaru a každý, kto má záujem dozvedieť sa niečo nové v tejto oblasti. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov ako rozpoznať a zvládnuť nežiaduce javy na pracovisku:mobbingbossing. Účastníci získajú informácie o nežiaducich javoch, ktoré môžu postihnúť tímy. Tieto javy budú schopní identifikovať a oboznámia sa s cestami a možnosťami ako sa s nimi na pracovisku vysporiadať.

Obsah seminára

Mobbing,  bossing a iné nežiaduce javy vo firmách a tímoch

 • Mobbing a bossing – definícia pojmov a  správania
 • Sme ohrození? čo hovorí štatistika
 • Formy násilia na pracovisku
 • Negatívne vplyvy mobbingu a bossingu
 • Výkonnosť a lojalita s firmou
 • Zdravie ľudí a dlhodobé následky

Vonkajšie a vnútorné činitele podporujúce mobbing a bossing

 • Pracovná klíma a stres
 • Kto je mobber? (typické charakteristiky)
 • Kto môže byť mobbovaný? (typické charakteristiky)
 • Príčiny vzniku nežiaducich javov
 • Firemné prvky podporujúce rozvoj mobbingu a bossingu
 • S čím sa stretávame? Modelové situácie z praxe účastníkov

Ako z toho von? – zvládanie nežiaducich javov

 • Riešenie nežiaducich javov: úloha vedúcich tímov a personálnych útvarov
 • Komunikácia a mediácia

Možnosti v oblasti prevencie a legislatíva

 • Firemná kultúra a hodnoty firmy
 • Komunikačné kanály a cesty riešenia – ako ich definovať?
 • Kto môže byť firemný ombudsman?
 • Základné legislatívne normy upravujúce mobbing a bossing

Plán osobného rozvoja  s orientáciou na zvládanie nežiaducich javov

 

Metódy a prístupy využívané na tréningu: rámcovanie – výklad  (základné východiská k danej problematike), individuálna a skupinová práca , diagnostické techniky – dotazníky, moderovaná diskusia

a individuálny plán rozvoja.

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail